Archive for the ‘lustracja’ Category

Leszek Moczulski, właściwie Robert Leszek Moczulski (ur. 7 czerwca 1930 r. w Warszawie). Działacz opozycji w okresie PRL, wielokrotnie aresztowany, łącznie przez około sześć lat więziony w tym okresie z przyczyn politycznych.
We wrześniu 1979 roku założył Konfederację Polski Niepodległej, którą kierował w okresie PRL i następnie w III RP przez ponad 20 lat. W lutym 1980 był jedną z ośmiu osób, które KPN bez powodzenia usiłowała zarejestrować jako kandydatów w wyborach do Sejmu PRL.
W 1990 wystartował w wyborach prezydenckich. Zajął ostatnie, 6. miejsce, zdobywając 411 516 głosów, czyli 2,50%. W latach 1991–1997 sprawował mandat posła na Sejm I i II kadencji.
W 1992 został umieszczony na tzw. liście Macierewicza. Po uchwaleniu ustawy lustracyjnej w 1999 jako pierwszy w Polsce złożył wniosek do sądu o tzw. autolustrację. W 2005 sąd lustracyjny I instancji stwierdził, że Leszek Moczulski w latach 1969–1977 jednak był Tajnym Współpracownikiem SB i otrzymywał za to wynagrodzenie.
W 2005 obronił na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku pracę doktorską pt. Geopolityka. Dzieje myśli i stan obecny dyscypliny, której promotorem był prof. Bronisław Geremek.Przy okazji publikacji „Uchwały Krajowego Prowodu OUN” z 22 VI 1990 r. wyszła na jaw antypolska postawa Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Chodzi o akceptację rewindykacji obecnych wschodnich granic RP na korzyść Ukrainy! Co tu się zresztą dziwić, skoro jej wódz Leszek Moczulski był w czasach PRL-u Tajnym Współpracownikiem SB. Sprawa znana od lat, dlatego publikujemy tylko najważniejsze dokumenty z jego esbeckich teczek, a są ich setki.


PRL-owski komunistyczny reżim po wymordowaniu narodowych elit w czasach stalinowskich miał pod pełną kontrolą wszystkie pojawiające się opozycyjne grupy. Jedne skutecznie rozbijał, a pozostałe trzymał pod pełną kontrolą, jak właśnie KPN. Względną niezależnością od reżimu cieszył się jedynie KOR, kiełkujący w latach 60-tych ub.w. na bazie pogrobowców żydo-stalinowskich. Był on jednak postrzegany jako lewacka siła polityczna, z którą wcześniej czy później można się będzie dogadać w temacie podziału władzy i zapewnieniu bezkarności oraz niedopuszczeniu do dekomunizacji i lustracji, co też się stało w wyniku obrad Okrągłego Stołu.


Leszek Bubel

[Leszek Moczulski] Przedtem pracował kolejno w redakcjach jako dziennikarz w „Trybunie Ludu”

– „Życiu Warszawy”

– tyg. „Wieś”

– „Dookoła Świata” – (1955-1957 r.)

Oraz w wydawnictwie Książka i Wiedza.

Studia ukończył w 1950 r. na Wydziale Prawa UW. Obecnie robi doktorat na UW w Instytucie Historycznym.

Moczulski w niedawnym okresie czasu wydał książkę pt. „Polityka w (nieczytelne)” dotyczącą Bundeswehry NRF i tego i z tego tytułu był sprawdzany przez szefostwo WSW, czy materiałów do tej książki nie uzyskał za granicą.

Moczulski miał być za granica w Zw. Radzieckim i na Węgrzech (w Wydziale Paszportów KSMO nie figuruje).

Ins. Wydziału III KSMO

Por. M. Kijowski

(źródło: IPN BU 2420/2, t. 1)Warszawa, dnia 28.11.1969 r.

Tajne spec. znaczenia

Egz. Nr 1

CHARAKTERYSTYKA

Tajnego Współpracownika ps. „Lech” nr rej. 4750

TW „Lech”, płeć męska, ur. W 1930 r. w Warszawie, poch. społ. interlig. prac. wykszt. wyższe prawnicze, pracuje jako dziennikarz w redakcji „Stolica” /kier. działu hist./ rozwiedziony, zam. Warszawa.

Wymieniony pozyskany został do współpracy 30.08.69 r. na zasadzie dobrowolności – do sprawy krypt. „Bar” nr rej. 970. Dotychczas odbyto z nim 7 spotkań. Podaje informacje charakteryzujące środowisko dziennikarskie, które znane jest mu z racji pełnionego zwodu. Z własnej inicjatywy podał informację o osobie znajdującej się w zainteresowaniu MSW. Informacji o figurancie dotychczas nie udzielił.

Podane przez niego dotychczas informacje polegają na prawdzie, sprawdzone zostały z informacjami uzyskanymi z innych źródeł oraz przez wykorzystanie środków pomocy Biura „T”.

TW „Lech” do współpracy z organami bezpieczeństwa jest chętny. Dotychczas udzielane przez niego informacje nie wymagały wykonywania przez niego zadań, które by absorbowały go czasowo. Obecnie TW „Lech” otrzymał zadanie w stosunku do figuranta, które będzie wymagać z jego strony zaangażowania się czasowo.

TW „Lech” w przeszłości w 1966 r. udzielił kilkakrotnie informacji dla pracownika Grupy „Zagubiony” przy MSW, co było związane bezpośrednio z artykułem w prasie opublikowanym przez TW „Lech”. Informacji tych udzielił chętnie.

Mimo wyrażonej chęci udzieleni pomocy organom bezpieczeństwa TW „Lech” nie pisze dotychczas osobiście przez siebie informacji, co może być powodem ostrożności w wiązaniu się z naszym aparatem. Na spotkania czasem się spóźnia oraz często odwołuje – jest to związane z nieunormowanym trybem pracy TW „Lech” i załatwianiem przez niego dużej liczby interesów.

Wynagradzany materialnie dotychczas nie był.

TW „Lech” od 1948 r. pracuje jako dziennikarz, pracował przedtem w „Trybunie Ludu”, „Życiu Warszawy”, „Dookoła Świata” i lektor prasy KW PZPR /organizacja gazetek zakładowych/. W okresie studiów na UW był czł. PZPR – 1951 r. został usunięty zarzekamy nacjonalizm. Do obecnego ustroju PRL jest ustosunkowany pozytywnie, patriotycznie.

W 1957 r. miał sprawę sądową, w której był oskarżony o dostarczanie informacji prasowych stanowiących tajemnicę państwową – dziennikarzowi Wołowskiemu Aleksandrowi, który to informacje te wykorzystał w paryskim tygodniku „Paris Match” będąc nieoficjalnym korespondentem tego pisma. Wyroku nie otrzymał.

TW „Lech” opublikował pracę na temat remilitaryzacji NRF. Obecnie zajmuje się historią kampanii 1939 r. Z tego powodu w środowisku dziennikarskim i kombatanckim uważany jest za patriotę. W artykułach prasowych unika gloryfikowania działalności b. org. AK, a uwypukla tradycje rewolucyjne Warszawy.

TW „Lech” posiadał łatwość nawiązywania kontaktów, formułuje swoje uwagi zrozumiale i w przystępny sposób, posiada bardzo dużo kontaktów w środowisku kombatanckim. Wśród osób, z którymi się styka, ma zaufanie – co może pozwalać mu na odzyskiwanie informacji o wrogiej działalności. Kontaktów poza granicami PRL nie posiada – i nie ma obecnie perspektyw na to aby można go było w tym kierunku wykorzystać.

W dalszym ciągu wykorzystywany będzie do sprawy krypt. „Bar” i środowiska dziennikarskiego. TW „Lech” rozszedł się niedawno /jesień br./ z żoną, ma z jej strony w dalszym ciągu pretensje natury finansowej, uzyskał sądownie rozwód, ale sprawa dot. roszczeń materialnych znajduje się aktualnie w sądzie.

Inspektor Wydziału III

/-/ por. M. Kijowski

(źródło: IPN BU 2420/2, t. 1)Warszawa, dnia 24 X 1969 r.

Źródło: „Lech”

Przyjął: M. Kijowski

Miejsce – Hotel

Godzina: 16.00

Tajne

Egz. pojedynczy

DONIESIENIE

/spisane ze słów/

REDAKCJA „STOLICA”

1/ Leszek Wysznacki – Naczelny Redaktor, członek PPR – od 1943 r. Obecnie członek PZPR.

W okresie okupacji był pod Krakowem, potem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wojnie pracował w 1951-1954 w KC – Biuro Prasy. Potem był Naczelnym Redaktorem „Expressu Wieczornego” – w latach 1954-1958.

W 1958 r. „Express” był główną tubą „grupy puławskiej” – ale sam Wysznacki nie zdawał sobie z tego sprawy, ponieważ za niego robili tę robotę inni jak: Tomasz Atkins /wyjechał nielegalnie z Polski – jest – prawdopodobnie w USA, miał kłopoty z b. MBP i w latach 1956-1957 był częstym gościem amb. Izraela – ale po cichu/. Jego bliski przyjaciel i to Żyd z Białegostoku, który był korespondentem N. Jork Taimsa /chodzi o Atkinsa/. Drugim wtedy był Krasuski Ludwik. Obecnie jest dziennikarzem w „Trybunie Ludu”. Atkins pierwszy rozpoczął w „Expressie”, w niepodpisanej notatce – atak na Piaseckiego. Związane to było z artykułem Piaseckiego „Instynkt Państwowy”. Wtedy poważny wpływ wywierał na kierunek polityczny „Expressu Wieczornego” Holland, który popełnił samobójstwo w trakcie aresztowania go przez funk. MSW.

W czasie rozdźwięków w „Expresie” do których dochodziło na tle różnic politycz. zwolennicy grupy „Puławskiej” pozbyli się Wysznackiego z „Expressu” i na jego miejsce przyszedł Bielski. Było to mniej więcej w roku 1958. Wpłynęło to na zapoczątkowanie procesu przemian ideowych u Wysznackiego i gdzieś w okresie 1958-1962 doszedł on do wniosku, że grupa „Puławska” zwłaszcza Zambrowski nie szczerze głosili program demokratyzacji.

Przeobrażenia ideowe doprowadziły, że odrzucił on kosmopolityzm grupy „Puławskiej” i stanął na pozycjach socjalistycznych i patriotycznych. Nie później niż od roku 1961/62 Wysznacki i redagowana przez niego gazeta, jako jedna z pierwszych zaczęła prostować program socjalistyczno-patriotyczny i walczyć z kosmopolityzmem, z postawami niezaangażowanymi, popularyzowanie postępowych treści walki wyzwoleńczej ostatniej wojny, a zwłaszcza GL, AL.

Wszystko to sprowadziło na „Stolicę” ataki innych gazet, a zwłaszcza „Przeglądu Kulturalnego”, a sam Wysznacki został prawie całkowicie potępiony w środowisku dziennikarskim, jako „stalinowiec” antysemita. Wysznacki ulega często wpływom innych – w tej chwili wpływom własnej żony, o poglądach raczej nacjonalistycznych ale także socjalistycznych – która pełni obowiązki z-cy Naczelnego /faktycznie Naczelnego/ w tyg. „Przyjaciółka”. W połowie lat 60-tych przyjaźnił się z Kłosiewiczem, Rumińskim – ale ostatnio kontakty te są osłabione.

2/ Marek Sadzewicz

Popularna postać w „Stolicy” – przedwojenny dziennikarz – /”Gazeta Polska” – organ Sanacji/. Podczas wojny w oflagu. Po wojnie w tygodniku „Tydzień”, w „Kurierze Codziennym” /organ SD/, a od 1954 r. w „Stolicy”.

W latach 50-tych odgrywał w „Stolicy” ważna rolę – miał duży wpływ na redagowanie pisma – gazetę wtedy prowadziły 3 osoby: Kobielski Dobrosław /był wtedy Naczelnym – obecnie „Perspektywy”/, Władysław Bartoszewski – który uchodził za jedną z czołowych postaci w środowisku akowskim w Warszawie i jest związany z „Tygodnikiem Powszechnym” i trzecią był właśnie Sadzewicz.

Podejrzewam, że wtedy ze środowiska tych 2 osób Bartoszewski lub Sadzewicz mogli mieć kontakty ze swoimi dawnymi znajomymi, którzy już wtedy byli i są w „Wolnej Europie”. Ma to być ktoś z dawnej „Gazety Polskiej”.

Natomiast w latach 60-tych Sadzewicz się rozpił, i w tej chwili jest pracownikiem oczekującym emerytury – ma zrujnowane zdrowie przez alkohol. Ma ograniczoną ilość znajomych, którymi się spotyka w kawiarni, ze środowisk przedwojennych dziennikarzy, literackich, naukowych. Jak np. Szwed – Szaniawski – emerytowany pułkownik. Zbrożek – dziennikarz z przed 1939 r. Przychodzą do niego niewiasty w starszym wieku w dużych ilościach.

Na spotkaniach autorskich – często przemawia będąc pod wpływem alkoholu i czasami od rzeczy.

Od kilku lat nie zdradza zainteresowania polityką.

Odnośnie poglądów politycznych – zwolennikiem obecnego ustroju nie jest ale się pogodził z obecnym stanem rzeczy. Wydal sporo książek, głównie o tematyce wojennej. Żona jego nie pracuje, mają adoptowaną córkę.

3/ Iwona Jacyna

Na przełomie lat 1940-1950, gdy pracowała w „Rolniku Polskim” uchodziła za zaufana osobę Ireny Grosz. Red. Naczelnego w owym czasie, żony Wiktora Grosza /nie żyje/, który był razem z żoną blisko związany z Bermanem i Radkiewiczem.

Potem pracowała /Jacyna/ w prasie dla wsi. Ostatnio w „Chłopskiej Drodze”.

Przyjęta została do „Stolicy” z własnym etatem, staraniem Grzybowskiego Edmunda z-cy Naczelnego, oraz podobno Róg-Swiostka, Nacz. „Chłopskiej Drogi”, który chciał się jej pozbyć z redakcji oraz tow. Adamiaka wówczas z-cy Kier. Biura Prasy KC.

Wysznacki przyjął ją pod warunkiem, że nie będzie przychodziła do Redakcji, a tylko przesyłała artykuły. Trwało to jakiś czas, a potem również staraniem Edmunda Grzybowskiego, zaczęła normalnie pracować.

Kilkakroć w rozmowach towarzyskich w redakcji dała do zrozumienia, że jej nie odpowiada linia ideowa pisma. W marcu 1968 r. jawnie ostro wystąpiła przeciwko rezolucji na zebraniu redakcyjnym, o potępienie sprawców „zajść marcowych” skrytykował linię pisma, która była jednoznaczna.

W okresie agresji Izraela na ZRA Jacyna była jedyną osobą w redakcji, która jawnie opowiadała się po stronie Izraela. Jest rozwódką, żyje z jakimś mężczyzną – mieszkają razem na Ochocie. Jej prywatne kontakty są troskliwie chronione przed współpracownikami redakcji.

Wpływu na linię pisma nie ma żadnego. Pisze materiały popularno-naukowe, obojętne politycznie. Wysznacki nie ma do niej zaufania. Jedyną osobą w redakcji, z którą utrzymuje bliższe stosunki i przez kogo jest forsowana – to jest Edmund Grzybowski. Przypuszczam, że ta przyjaźń spowodowana jest faktem, że E. Grzybowski i Jacyna przez parę lat razem pracowali w „Chłopskiej Drodze” a Grzybowski obawia się aby nie został z redakcji usunięty i może ją wykorzystać jako swoją osobę zaufaną wśród prac. Redakcji. Członek PZPR.

4/ Bogdan Juchniewicz

Nie pracuje w „Stolicy” – jest obecnie archiwistą „Życia Warszawy”. Utrzymuje dość bliskie stosunki z archiwistką „Stolicy” – Franciszką Gryką. Ponadto kiedyś razem z Gryką F. współpracowali przy przeprowadzaniu ankiet socjologicznych. Zewnętrznie jego związki Gryką są zawodowe – to znaczy dot.: współpracy archiwum, ale wg pogłosek łączy ich jakiś romans.

Juchniewicz podobno rozwodzi się z żoną z którą ma mieć dwoje dzieci. Łączą go jakieś nieznanego mi charakteru związki z Dobrosławem Kobielskim – Naczelnym „Perspektyw”.

5/ Edmund Grzybowski

Z-ca Naczelnego w „Stolicy”. Przed 1939 r. był dziennikarzem w „Kurierze Popularnym”. Miał bogatego ojca – jakiś bankowiec. Od 1944-45 w PPR – potem w PZPR. Naczelnik Wydziału Prasy w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie /w 1945 r./ wówczas b. liski znajomy Berkowicza, ówczesnego wojewody szczecińskiego, przyjaciela Radkiewicza. Dziś nie chwali się tą znajomością, ale ona chyba trwa. Potem z-ca Naczelnego Red. „Sztandaru Ludu” w Lublinie, skąd odszedł wskutek jednego skandalu związanego z kobietami. Następnie Sekretarz Red. „:Chłopskiej Drogi” – od 1965 r. z-ca Naczelnego „Stolicy”. Jawnie i głośno opowiada się za obecną linią „Stolicy” choć na pewno robi to z przyczyn oportunistycznych. Lubi konne wyścigi. Powściągliwy w swym zachowaniu, spokojny w samej rzeczy – tchórz.

Jego przyjacielem – jest Adamiak obecny v-ce Prezes Radia, z-ca Sokorskiego.

6/ Leszek Moczulski

Kierownik Działu Historycznego. W latach 40-stych – członek ZWM i PPR m.in. po. kier. wydz. Propagandy KM PPR w Gdyni w 1948 r. W 1951 r. usunięty z PZPR za rzekomy nacjonalizm czyli tzw. „gomułkowszczyznę”. Dziennikarz od 1948 roku – „Trybuna Ludu”, „Życie Warszawy”, „Dookoła Świata”. Sektor prasy KW-wskiego PZPR /organizacja gazet zakładowych/.

Od 1961 w „Stolicy”. Przyczyniła się do gruntownej zmiany profilu materiałów historycznych „Stolicy” eliminując znacznie natłok materiałów glory6fikujących AK /co konsekwentnie czynił jego poprzednik – Bartoszewski/ wprowadzając na to miejsce przede wszystkim popularyzację z wojny 1939 r. – GL i AL., oraz tradycji rewolucyjnych i robotniczych Warszawy. Uchodził za człowieka, który wywarł dość istotny wpływ na przekształcenie profilu programowego „Stolicy” w pierwszej połowie lat 60-tych. W redakcji jest lubiany, jakkolwiek uważany jest za pracownika niezbyt słownego, który „nawala” terminy.

Odwiedza go duża ilość ludzi ze sfer kombatanckich, co związane jest z prowadzonym przez niego działem.

„Lech”

Zadane:

Dotyczy przygotowania przez niego charakterystyki pozostałych pracowników redakcji „Stolica”.

Uwagi:

Spotkanie z TW „Lech” odbyłem w hotelu. TW „Lech” na spotkanie nie przyniósł przygotowanego przez siebie materiału tłumacząc się brakiem czasu na przygotowanie tego w domu. Na spotkanie zarezerwował sobie trzy godziny czasu w celu podyktowania przez siebie charakterystyki osób ze środowiska dziennikarskiego. Osobiście pisać nie chciał, tłumacząc się tym, że pisze wolno i zawsze na maszynie.

Podyktowany przez siebie materiał podpisał ps. „Lech” – ale literami drukowanymi. Powyższe świadczy o tym, że wymieniony nie jest szczery w stosunku do naszych organów. W ostatnim okresie czasu TW „Lech” faktycznie był zaabsorbowany procesem rozwodowym ze swą żoną i jej roszczeniami finansowymi, oraz faktem przebywania od 1 września w szpitalu swej matki, której stan był ciężki – obecnie przebywa w szpitalu w dalszym ciągu.

Po przyjęciu od TW „Lech” charakterystyki znanych mu osób ze środowiska dziennikarskiego – przystąpić do wyjaśnienia jego powiązań z fig. Sprawy „Bar”.

W dalszym postępowaniu z TW „Lechem” dążyć do tego, aby przygotowywał na spotkania materiał opracowany przez siebie.

Na następnym spotkaniu – pobrać od niego zobowiązanie o współpracy. Skorzystać również z propozycji TW „Lech” dot.: odbywania spotkań u niego w mieszkaniu, lub w mieszkaniu jego siostry.

Inspektor Wydziału III-go

/-/ por. M. Kijowski

(źródło: IPN BU 2420/2, t. 1)Reklamy

BEATA TYSZKIEWICZ kontaktem poufny SB


Chętnie, na zasadzie dobrowolności pozyskana do współpracy z PRL-owską Służbą Bezpieczeństwa, opowiadała nawet o intymnych sprawach swoich znajomych i przyjaciół. To były zwykłe świństwa wobec osób, które jej zaufały! Do niedawna jurorka TAŃCA Z GWIAZDAMI obecnie pokazuje się w wysokopłatnych reklamach znanej firmy. Wątpliwe, aby osoba o takiej reputacji była wiarygodna do reklamowania znanego banku. W czasach PRL-u mieszkała przy ubecko-korowskiej Alei Przyjaciół.


Warszawa, dnia 22 XI 1962 r.


Tajne


CHARAKTERYSTYKA


K.p. ps. „Ela”, Nr ewidencyjny 1594


Kontakt poufny ps. „Ela” współpracuje z nami od października 1961 r. Pozyskana została do współpracy na zasadzie dobrowolności.


Wymieniona jest z zawodu aktorką filmową, znającą dobrze język francuski. Pochodzi z rodziny arytokratyczno-miesczańskiej. Ojciec jej przebywa na stałe w Anglii.


W połowie 1961 r. zapoznała I sekretarza ambasady kanadyjskiej Charpentiera Pierra, z którym utrzymywała bliższe stosunki towarzyskie. Po nieporozumieniach rodzinnych ze swoją żoną Charpentier zaproponował jej małżeństwo, po rozwodzie ze swoją żoną, na co jednak „Ela” miała nie wyrazić zgody.


Ambasador kanadyjski Sautham został o tym poinformowany przez żonę Charpentiera, która była zarazem jego kochanką i w związku z tym Sautham spowodował odwołanie Charpentiera z Warszawy do Ottawy. Sautham nastraszył przy tym Charpentiera, że „Ela” jest agentką UB, nie mając ku temu żadnych podstaw. W tym czasie wymieniona jeszcze z nami nie współpracowała.


Od tej pory „Ela” nie posiada kontaktów z dyplomatami ambasady kanadyjskiej niemniej jednak utrzymuje kontakty z dyplomatami innych palcówek dyplomatycznych, często wyjeżdża za granicę do państwa zachodnich na różne festiwale filmowe. Jest na wysokim poziomie intelektualnym, potrafi szybko nawiązać znajomości towarzyskie. Informacje podaje charakteru ogólnego ustnie. Na spotkania przychodzi punktualnie.


ST. OFIC. OPERC. WYDZ. VIII DEP. II


J. Zborowski – mjr


Źródło: IPN BU 01434/394 s. 1-8Warszawa, dnia 11 października 1962 r.


Tajne


Notatka służbowa


W dniu dzisiejszym odbyłem spotkanie z „Elą” w kawiarni Nowy Świat, którą przejąłem na kontakt od mjr Zborowskiego.


Wymieniona powiedziała, że od czasu popsucia stosunków z Pierre Charpantierem i jego wyjazdu z Polski, nie ma od niego żadnej wiadomości. Znała także ambasadora kanadyjskiego – Southama, ale on również wyjechał z Warszawy. „Ela” zna córkę ambasadora Indoneji, lecz od kilku miesięcy się nie widziały ponieważ „Ela” była służbowo poza Warszawą. Niemniej kontakt też można odnowić, gdy tylko będzie dysponowała czasem.


W tych dniach „Ela” pojedzie służbowo na Kubę, gdzie odbędzie się Festiwal Filmowy, a następnie będzie jeszcze przez pewien czas na Wybrzeżu kończyć pracę w plenerze.


W toku rozmowy zorientowałem się, że „Ela” uważa, iż o sprawach prywatnych figurantów – jeżeli oni jej coś powiedzą – nie powinna mówić, bo czułaby się nieuczciwą w stosunku do osób, które w jakiś sposób jej zaufały. Niemniej powiedziała, że o każdej sytuacji dwuznacznej, czy też o czymś co stawiałoby tę osobę w sprzeczności z prawem, niewątpliwe powie nam o tym. Np. nadmieniła, że kilka dni temu podczas przyjęcia z okazji pobytu w Warszawie artystów arabskich, ambasador ZSRR zaczął bezceremonialnie zaleć się do niej, wobec czego dała mu do zrozumienia, że się pomylił, gdyż nie uważa się za osobę skłonną do zabawiania jego. Powiedziała także, że od kilkunastu dni spotyka się na ulicy po wyjściu z teatru nieznanego cudzoziemca, prawdopodobnie Greka /z wyglądu/, który usiłuje ją zaczepiać.


Dałem wymienionej numer swojego telefonu /258-4895 Niepołomski/. Następne spotkanie z „Elą” będzie po powrocie z Kuby.


St. Oficer Operacyjny Wydz. VIII D. II


Z. Kokosz – kpt


Źródło: IPN BU 01434/394 s. 1-8TAJNE. SPEC. ZNACZENIA


Do Z-cy Naczelnika


Wydziału Dep. II MSW


Raport


z przeprowadzonej rozmowy z ob. Tyszkiewicz Beatą, c. Krzysztofa i Barbary Rechowicz, ur. 14.8.1938 r. w W-wie, panna, wykształcenie średnie, zawód aktorka filmowa, bez majątku, bezpartyjna, zna j. francuski, zam. W-wa.


Zgodnie z raportem zatwierdzonym dnia 3.10.1961 r. wspólnie z zastępcą naczelnika Wydz. VIII., mjr. Wilczyńskim, przeprowadzono w dniu 11.10.61 r. w Hotelu Saskim rozmowę z wymienioną. Po omówieniu na wstępie jej aktualnej pracy zawodowej przeszliśmy do omówienia kontaktów utrzymywanych przez nią z cudzoziemcami. Tyszkiewicz oświadczyła nam, że utrzymuje nieliczne kontakty korespondencyjne z cudzoziemcami, których poznała na festiwalach filmowych za granicą. W kraju natomiast zna tylko sekretarza Ambasady Kanadyjskiej Pierre Charpentier. Wyjaśniła, że wymienionego poznała rok temu przez swojego znajomego Grzesielskiego Władysława – sekretarza delegacji polskiej UNESCO. Bliższe kontakty z Charpentierem utrzymywała w lipcu i sierpniu br. tj. w okresie, kiedy żona wymienionego przebywała w Paryżu. Kontakty te polegały na wspólnych wyjazdach na weekendy poza Warszawę, spotykaniu się w różnych lokalach oraz w jej i jego prywatnych mieszkaniach. Jak Tyszkiewicz oświadczyła, Charpentier od kilku lat nie współżyje ze swoją żoną i w związku z tym dał jej do zrozumienia, że gdyby wyraziła zgodę, gotów jest rozwieść ze swoją żoną i zawrzeć z Tyszkiewicz związek małżeński. Miała mu ona odpowiedzieć, że sprawa ewentualnego małżeństwa mogłaby być aktualna tylko i wyłącznie wówczas, gdyby jego żona znalazła sobie kogoś innego i sama wystąpiła o rozwód. Tyszkiewicz oświadczyła nam przy tym, że sama nie uważa Charpentiera za partnera na swojego męża. Scharakteryzowała go jako człowieka bardzo zamkniętego w sobie, nieuzewnętrzniającego się ze swoimi sprawami osobistymi. Jego celem życiowym jest kariera dyplomatyczna i w tej pracy jest wysoko ceniony. Nigdy z nią nie rozmawiał o sprawach swojej pracy w Ambasadzie, jak też nigdy nie wypytywał jej o sprawy polityczne.


Po przyjeździe żony Charpentiera z Paryża stosunki Tyszkiewicz z Charpentierem ograniczyły się do kilku wizyt oficjalnych w jego domu, a ostatnio nawet nie są umówieni kiedy i gdzie się spotykają. Tyszkiewicz stwierdziła przy tym, że w czasach ostatnich wizyt w domu Charpentiera mogła zauważyć, iż jego żona w delikatnej formie daje jej odczuć swoją niechęć do niej.


Tyszkiewicz jest osobą inteligentną, ujmującą, gadatliwą. W związku ze swoim pochodzeniem społecznym – ojciec hrabia, zamieszkujący stale od 1939 r. w Londynie – ma wyrobioną pozycję wśród cudzoziemców. Podane przez wymienioną informacje pokrywają się z naszymi materiałami.


W rozmowie była swobodna, chętnie opowiadała na wszystkie pytania i nie odnosiło się wrażenia, aby chciała coś przed nami ukryć.


Z uwagi na to, że nie wiadomo obecnie, jak będą się rozwijać jej stosunki z Charpentierem uzgodniliśmy z nią, iż będzie starała się podtrzymać z nim znajomość. W związku z tym zapewniliśmy sobie możliwość skontaktowania się z nią na co bez dalszych stosunków z Charpentierem Tyszkiewicz może być w przyszłość przez nas wykorzystana pod warunkiem, iż dotychczasowa jej kariera artystyczna będzie się rozwijać, co stworzy jej naturalne warunki utrzymywania kontaktów z cudzoziemcami.


Nadmienić jednak należy, że obecny jej pogląd na życie w świecie artystycznym jest idealistyczny, co może ujemnie wpłynąć na dalszą jej karierę zawodową i w takim przypadku wykorzystanie jej przez nas będzie dość problematyczne.


W czasie rozmowy zwróciliśmy Tyszkiewicz uwagę o potrzebie zachowania w ścisłej tajemnicy poruszanych przez nas spraw.


St. oficer operac. Wydz. VIII Dep. II


J. Zborowski


Źródło: IPN BU 728/63287 s. 1-5Ja niżej podpisany, Jacek Padlewski, urodzony dnia 10 września 1938 roku w Warszawie, Dyplomowany Architekt Politechniki Gdańskiej, przebywający we Francji od 1965 roku, zamieszkały pod adresem: Marsylia, pracujący jako architekt współpracujący z Panem BLANC architektem zamieszkałym w Marsylii, niniejszym zaświadczam, że posiadam wystarczające mieszkanie, aby przyjąć u siebie, przez okres jednego miesiąca, Panią. B. TYSZKIEWICZ, urodzoną dnia 14 sierpnia 1938 roku w Warszawie, zamieszkałą w Warszawie (…).


Zobowiązuję się zapewnić wyżej wymienionej całkowite utrzymanie przez cały okres jej pobytu we Francji. Pokryję również wszelkie koszty lekarskie, farmaceutyczne i inne mogące wyniknąć w razie choroby lub leczenia szpitalnego.


Niniejsze zaświadczenie zostało sporządzone dla użytku zgodnie z prawem.


Marsylia, dnia 6 stycznia 1976 r.


/-/ podpis nieczytelny


Źródło: IPN BU 728/63287 s. 1-5

 

Wojciech Jagielski
Imię i Nazwisko:Wojciech Jagielski

Data urodzenia: 12 września 1960

Narodowość: Polska


Sygnatura teczki: IPN BU 002086/1237


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1984). W latach 1986–1991 pracował w Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie jest redaktorem Gazety Wyborczej, współpracuje też z BBC i Le Monde. Wydał do tej pory 4 książki dotyczące Afganistanu, Czeczenii i Kaukazu, a także Afryki.

Zajmuje się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia. Wieloletni obserwator konfliktów zbrojnych w Afganistanie, Tadżykistanie i Czeczenii.


{źródło: wikipedia}


PUBLIKUJEMY TECZKI CZOŁOWEGO DZIENNIKARZA GAZETY WYBORCZEJ WOJCIECHA JAGIELSKIEGO

DLACZEGO ???! „GAZETA WYBORCZA” UKRYWA TAJNEGO WSPÓŁPRACOWNIKA ZBRODNICZEJ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWADEKLARACJA

Ja, Wojciech Jagielski, s. Józefa, ur. 12 IX 1960 w Goworowie dobrowolnie zobowiązuje się do opracowywania zleconych mi przez funkcjonariuszy SB-MSW informacji dotyczących komentarzy środowiska dziennikarskiego o istotnych wydarzeniach (nieczytelne) w kraju i za granicą jak również dotyczących Komitetu do Spraw Radio i Telewizji (nieczytelne) opracowanie dotyczące indywidualnych ocen personalnych).

Przekazywane mi zadania zobowiązuję się wykonywać wnikliwie i sumiennie.

Jednocześnie zobowiązuję się dochować w ścisłej tajemnicy fakt mojej współpracy z SB-MSW, poznane metody pracy i osoby, którymi te organy interesują się. Zostałem uprzedzony, że naruszenie wyżej przyjętego zobowiązania do odpowiedzialności karno – sądowej jak za rozgłaszanie tajemnicy państwowej.

Dla zachowania tajności współpracy wszystkie pisane przeze mnie informacje podpisywać będę „Janusz”.

Warszawa, dn. 16 IX 1985

Wojciech Jagielski


CZĘŚĆ III

REZULTAT POZYSKANIA

W dniu 7 czerwca 1983 w gmachu MSW w Warszawie przeprowadziłem rozmowę werbunkową w wyniku której:

1. Potwierdziłem cel pozyskania do współpracy wy. wymieniany pozytywnie i ze zrozumieniem odniósł się do współpracy z naszą służbą mając na uwadze zabezpieczenie pobytu dziennikarzy zagranicznych, którzy przybędą do Polski dla obsługi pobytu Jana Pawła II, wyrażają jednocześnie pewne obawy co do kontynuowania współpracy po zakończeniu wizyty.

2. Uzyskałem w czasie rozmowy następujące informacje: Potwierdził znajomość kilku języków zachodnio europejskich w tym hiszpańskiego i niemieckiego, których znajomość określił jako słabą i angielskiego stwierdzając, że zna go biegle w mowie i piśmie. Stwierdził, że z wynikiem dobrym ukończył kurs dla pilotów dziennikarzy zagranicznych. Dodał, iż jest studentem ostatniego roku studiów Nauk Politycznych i Dziennikarstwa U. Warszawskiego.

3. Forma zaangażowania do współpracy (zobowiązanie, pseudonim) pozyskany do współpracy na zasadzie dobrowolności, podpisał zobowiązanie obierając pseudonim „KAJTEK”.

4. Omówiono z tajnym współpracownikiem sposób nagłego nawiązania kontaktu, który jest następujący: z uwagi na brak innych możliwości ustalono kontakt jednostronny telefoniczny na telefon 28-58-02.

5. Krótko opisać omówione z tajnym współpracownikiem warunki współpracy: uzgodniono, iż będzie okazjonalnie wynagradzany z okazji imienin.

6. Wymienić L.K., w którym będą odbywane spotkania

7. Biorąc pod uwagę powyższe proszę o zatwierdzenie ww. jako tajnego współpracownika i zarejestrowanie go w ewidencji.

kpt. Włodzimierz Masłowski

CZEŚĆ IV

POSTANOWIENIE

O OKRESOWYM

ZAWIESZENIU LUB ROZWIĄZANIU WSPÓŁPRACY

T.w. ps. „KAJTEK” Nr ewidencji 80078

1. Powód zawieszenia: wymieniony został pozyskany jako kandydat na pilota dziennikarzy zachodnich, którzy przybyli do PRL dla obsługi wizyty papieża Jana Pawła II w czerwcu 83. W trakcie rozmowy pozyskaniowej ze zrozumieniem odniósł się do współpracy z naszą służbą, podpisał zobowiązanie na zasadzie dobrowolności i wybrał sobie pseudonim „KAJTEK”. W trakcie pierwszego już kontaktu telefonicznego wymieniony oświadczył mi że nie został zakwalifikowany na pilota dziennikarzy zagranicznych, a pozostawiono go w tzw. grupie rezerwowej. Jednocześnie zważając na fakt braku możliwości wykorzystania go do kontroli zagadnień, którymi zajmuje się wydział, gdyż w chwili obecnej jest jeszcze studentem Studium Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie Warszawskim, wnioskuję o zawieszenie współpracy z jednoczesnym przekazaniem materiałów do archiwum.

2. W związku z powyższym postanowiono zawiesić współpracę z wymienionym i przekazać materiały do archiwum.

3. W związku z brakiem materiałów teczkę pracy zniszczono.

kpt. Włodzimierz Masłowski


Warszawa, dna 8 czerwca 1983 r.

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. poj.

Z-CA NACZELNIKA

WYDZIAŁU XIV

DEPARTAMENTU II MSW

Ppłk mgr A. TOMCZYK

RAPORT

z pozyskania ob. JAGIELSKI WOJCIECH

W dniu 7 bm. przeprowadziłem rozmowę pozyskaniową z JAGIELSKI WOJCIECH.

Rozmowa odbyła się w gmachu ministerstwa w gabinecie naczelnika jednego z Wydziałów Dep. II MSW.

Podstawą do rozmowy były dokumenty składające się na opracowanie w/wym. Wymieniony na rozmowę zgłosił się punktualnie na godz. 11.00. We wstępnej fazie rozmowy dało się zaobserwować u niego wyraźne napięcie psychiczne wyrażające się drżeniem rąk i głosu. W tej części rozmowa dotyczyła potwierdzenia i poszerzenia zebranych w dokumentacji danych na temat sytuacji osobistej kandydata. Wyjaśnił on, że zna kilka języków zachodnio – europejskich w tym język angielski biegle w mowie i piśmie, a niemiecki i hiszpański słabo. Jest studentem ostatniego roku Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zamierza kontynuować naukę na Podyplomowym studium Geografii UW, a pracę dziennikarską podjąć w redakcji „Perspektyw” po uprzednim odbyciu praktyk w tejże redakcji.

Wymieniony pozytywnie i ze zrozumieniem odniósł się do zaproponowanej mu współpracy z naszą służbą przy zabezpieczaniu pobytu dziennikarzy zagranicznych przybywających do Polski dla obsługi wizyty papieża, wyrażając jednocześnie pewne obawy co do kontynuowania tej współpracy po zakończeniu imprezy.

Wyjaśniłem mu zasady współpracy i konspiracji kontaktów po czym wymieniony podpisał zobowiązanie do współpracy i zachowania w tajemnicy faktu i treści prowadzonych z przedstawicielami naszej służby rozmów wybierając sobie pseudonim „Kajtek”.

Następny kontakt ustalono na dzień 13 bm.

UWAGI

1. Mając na względzie perspektywiczne możliwości t.w. „Kajtek” po ukończeniu nauki, w trakcie następnych spotkań spokojnie i stopniowo wdrażać go do współpracy z naszą służbą.

2. W trakcie najbliższego spotkania przeprowadzić z nim szczegółowy instruktaż dot. sposobu przekazywania informacji z pobytu papieża w PRL.

INSPEKTOR WYDZ. XIV DEP. II MSW

kpt. W. MASŁOWSKITAJNE

spec. znaczenia

Nr ewidencyjny 93/82

KWESTIONARIUSZ

CZĘŚĆ I

PERSONALIA

1. Nazwisko JAGIELSKI Wojciech

Imię (imiona)   Wojciech

2. Imiona rodziców   Józef, Janina Zawadzka

3. Data urodzenia 19.09.1960

4. Miejsce urodzenia   Gaworowo

5. Narodowość   polska  

6. Obywatelstwo   polskie

7. Rysopis: wzrost   średni   oczy   ciemne   włosy   ciemne

znaki lub cechy szczególne   brak

8. Wykształcenie   wyższe

9. Zawód wyuczony   dziennikarz   wykonywany   dziennikarz

10. Wykształcenie specjalne

11. Służba wojskowa   podch. rezerwy

12. Nr dowodu osobistego i przez kogo wydany

13. Miejsce pracy, zajmowane stanowisko, tel. służbowy Komitet d/s RTV (nieczytelne) – asystent dep. Generalnego

(…)

20. Bliższa rodzina zamieszkała w kraju

żona – Jagielska Grażyna

teść – Henryk Ziętek

(…)

26. Walory i cechy ujemne   prezencja przeciętna, duża inteligencja i znajomość problemów politycznych w sferze polityki międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem spraw Afryki.

27. Czy kandydat był opracowywany bądź rozpracowywany: przez Wydz. XV Dep. II w związku z wizytą papieża w Polsce.

28. Czy i kiedy współpracował z organami wywiadu lub kontrwywiadu (naszymi lub obcymi) nie współpracował

(…)

31. Ocena osobistego zetknięcia się z kandydatem do pozyskania

Podczas pierwszego zetknięcia kandydat wykazywał duże zdenerwowanie faktem rozmowy z prac. SB. Mimo upływu czasu, stan napięci, a nawet obawy nie ucichł. Podczas drugiego i ostatniego spotkania, kandydat wykazywał już więcej odwagi (…).

por. J. Szymków


Warszawa, 1985-10-01

TAJNE

Źródło: k/tw. ps. „Janusz”

Przyjął: por. J. Szymków

Dnia: 1985-09-27

INFORMACJA

„Przedwyborcza kampania propagandowa jest skierowana na osiągnięcia trzech podstawowych celów: zapoznanie społeczeństwa z nową ordynacją wyborczą i systemem wybierania władzy przedstawicielskiej, przedstawienie osób kandydujących na posłów oraz spopularyzowanie wyborów: zachęcanie do jak najliczniejszego uczestnictwa w akcie wyborczym. Wydaje się, że najważniejszym jest cel trzeci. Już sam udział w wyborach jest przedstawiony przez środki masowego przekazu jako akceptacja programu polityczno – społecznego władzy państwowej, partii politycznej i PRON- u.

Kampania propagandowa jest prowadzona na ogromna skalę. Wielką rolę w tym pełni telewizja. Programy, których tematem są wybory można podzielić na trzy grupy. Pierwsza – zajmuje się przedstawieniem społeczeństwu przepisów regulujących wybory oraz zasady systemu parlamentarnego. Programy poruszające ten temat ukazywały i ukazują się na antenie bardzo często, szczególnie we wcześniejszych miesiącach /lipiec, sierpień, połowa września/. Programy zaliczone przeze mnie do drugiej grupy przedstawiały kandydatów na posłów. Natomiast zadaniem „trzeciej grupy” było generalnie mówiąc zdobycie poparcia dla programu partii oraz wytworzenie w społeczeństwie klimatu sprzyjającego wyborom, jako aktowi porozumienia narodowego. Były to programy przypominające historię polskiego parlamentaryzmu, poruszające problemy codziennej egzystencji oraz popularyzujące program rozwiązania trudności przedstawiony przez PZPR, tłumaczące zagadnienia reformy gospodarczej oraz programy demaskujące poczynania opozycji politycznej oraz zagranicznych środków dywersji.

Kampania przedwyborcza zajmowała wiele miejsca w codziennym programie telewizyjnym. Były to oprócz dzienników telewizyjnych przede wszystkim programy publicystyczne nadawane w stałych godzinach, najbardziej sprzyjających ich odbiorowi przez jak największą grupę widzów.

Wydaje się, że sukcesem zakończyła się akcja zapoznania społeczeństwa z nową ordynacja wyborczą, z zasadami działania oraz historią Sejmu. W rezultacie przeciętny obywatel jest zorientowany w jaki sposób wybiera się posłów, ich uprawnieniach oraz pracy w parlamencie lepiej niż kiedykolwiek. Jest to bardzo istotny czynnik w kształtowaniu kultury politycznej społeczeństwa polskiego. Zostało to osiągnięte może nie tylko przez jakość tych programów, lecz przez ich ilość. Poza tym była ona skierowana przede wszystkim do tzw. „przeciętnego widza” oraz młodzieży, a więc częściowo uproszczona. Mogło to razić ludzi zajmujących się polityką z racji swoich zainteresowań bądź uprawianego zawodu.

Z powodzeniem również prezentowano kandydatów na posłów. Przedstawieni zostali wszyscy kandydaci z listy krajowej oraz wielu z list terenowych. Ciekawym eksperymentem było przekazywanie relacji z festynów organizowanych we wrześniu gdzie odbywały się spotkania z kandydatami na posłów. W wielu wypadkach zrezygnowano ze stosowanych dotąd tradycyjnych schematów przedstawiania kandydatów od strony ich życia prywatnego. Dzięki temu działacze polityczni tracili dotychczasową „bezosobowość”, która zniechęca do udziału w życiu politycznym państwa. Niestety, w wielu wypadkach nie stanęli na wysokości zadania dziennikarze. Wywiady były często nieciekawe, nudne a szablonowe, nieprzemyślane pytania nie pozwalały na interesującą wypowiedź. Traciły na tym prezentowane osoby i denerwowało to telewidzów. Innym sposobem przedstawienia kandydatów na posłów był ich udział w programach telewizyjnych, których tematem były nie wybory lecz dziedziny, w których byli oni zawodowo lub też z innych względów zaangażowani. Dzięki temu osoby, które nie oglądały programów publicystyki wyborczej z racji swoich niechęci bądź obojętności do wyborów mogły poznać kandydatów.

W sumie oceniam, że w tym zdaniu kampania propagandowa osiągnęła największy sukces.

Natomiast jeśli chodzi o zachęcenie społeczeństwa do udziału w wyborach, stworzenia korzystnej atmosfery przed wyborami oraz wytworzenia nastroju „zgody narodowej” i entuzjazmu politycznego to ten cel nie został osiągnięty w stopniu jakim spodziewano się. Raził i denerwował przesądny optymizm w wypowiedziach dziennikarzy, a programy telewizyjne często przypominały tzw. „propagandę sukcesu” z lat siedemdziesiątych. Zaciemnienie i przemilczenie trudności gospodarczych, które wciąż są większe niż sukcesy irytowało i nie przekonywało społeczeństwa. Co więcej, mogło powodować nieufność, w więc skutek odwrotny do zamierzonego. Wydaje się, że w obecnej sytuacji rezultaty osiągniętoby nie przemilczając przykrych prawd. W wielu programach dominował sztuczny patos, szermowanie symbolami narodowymi i państwowymi, prymitywne upraszczanie. Starano się przekonać, że „zgoda narodowa” jest już prawie osiągnięta. Nie wierzę, że programy tak naiwne w treści i przesłaniu mogą osiągnąć jakikolwiek pozytywny skutek.

Moim zdaniem kampania programowa winna koncentrować się na dwóch pierwszych zadaniach /w których osiągnięto sukces/. Hasło, że „nieobecni nie decydują” jest słuszne. Tych, którzy są zdecydowani na bojkot wyborów ze względów politycznych z pewnością nie przekona nawet najwspanialsza propaganda. Ci, którzy nie chcą stać na boku, chcą znać ludzi, na których będą głosować oraz wiedzieć na czym będzie polegała ich praca. Natomiast i jednym i drugim potrzebny jest rzetelny obraz sytuacji w jakiej obecnie znajduje się kraj.

W sumie uważam, że przedwyborcza kampania propagandowa była potrzebna. Po retuszach i wyeliminowaniu błędów powinna stać się trwałym czynnikiem polskiego życia politycznego. Powinna jednak być doskonale przygotowana, rzeczowa, unikająca uproszczeń i schematów. Tylko wtedy będzie ona tworzyć i kształtować kulturę polityczną, która w dzisiejszym społeczeństwie polskim jest bardzo uboga”.

„Janusz”

Omówienie:

Powyższa informacja pierwszy materiał opracowany przez k/tw. ps. „Janusz”. Przedstawiony przez źródło temat przedwyborczej kampanii propagandowej uważam za interesujący i co istotne, ciekawie przekazany. Z punktu widzenia wartości opracowania, źródło należy uznać za rokujące duże nadzieje.

Przedsięwzięcia:

Z informacją zapoznać kierownictwo służbowe.

INSPEKTOR WYDZIAŁU VI DEP. III MSW

Por. Janusz SZYMKÓW

(Dopisek ręczny na powyższym dokumencie: Zgadzam się z treścią omówienia. Kandydat jest dobrym „materiałem” na wartościowe źródło. Warto nad nim popracować.

Podpisano Zastępca Naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW 25.10.85)Szambo moralne jest szczególnie groźne, gdyż ze zbrodniarzy Służby Bezpieczeństwa wzięły się obecne „autorytety” lub osoby popularne, znane, jawiące się bez skazy. W tekstach Jagielskiego łatwo można znaleźć półprawdy czy zwykłe manipulacje lub przemilczenia istotnych spraw. Taka jest przecież „Gazeta Wyborcza” – upstrzona esbecką moralnością.

Leszek Bubel

Wojciech Jagielski (ur. 12 września 1960 r.) – dziennikarz, korespondent, publicysta Gazety Wyborczej, pisarz.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1984). W latach 1986–1991 pracował w Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie jest redaktorem Gazety Wyborczej, współpracuje też z BBC i Le Monde. Wydał do tej pory 4 książki dotyczące Afganistanu, Czeczenii i Kaukazu, a także Afryki.

Zajmuje się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia. Wieloletni obserwator konfliktów zbrojnych w Afganistanie, Tadżykistanie i Czeczenii.

Wydane książki

* Dobre miejsce do umierania (Wydawnictwo „Historia i Sztuka”, Poznań 1994, ISBN 83-85468-19-6; ze wstępem Ryszarda Kapuścińskiego)

* Modlitwa o deszcz (Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002, ISBN 83-88221-98-1)

* Wieże z kamienia (Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004, ISBN 83-7414-024-0)

* Nocni wędrowcy (Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, ISBN 978-83-7414-602-9)

źródło: wikipedia

W archiwum GW znajduje się ok. 3000 jego tekstów, więc jest to tylko niewielka część!

Swego nie oddamy, Gazeta Wyborcza Wojciech JAGIELSKI, Stepanakert; Ryc. Studio Gazeta 23-11-1993

PRZEŁOM, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI; BW 10-11-2001

PO KANDAHARZE, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI; MAK 17-11-2001

Ahmad, syn Massuda, Gazeta Wyborcza KORESPONDENCJA WOJCIECH JAGIELSKI, DUSZANBE 23-11-2001

ZIEMIA SPALONA, Gazeta Wyborcza KORESPONDENCJA WOJCIECH JAGIELSKI, KABUL 24-11-2001

Z Kunduzu do CIA, Gazeta Wyborcza KORESPONDENCJA WOJCIECH JAGIELSKI, KABUL 26-11-2001

Cele czekają, Gazeta Wyborcza KORESPONDENCJA WOJCIECH JAGIELSKI, KABUL 29-11-2001

Wybrzeże bez uzurpatora, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 12-04-2011

Święta wojna Talibów z Pendżabu, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 06-04-2011

Chan jak szwajcarski bank, Duży Format WOJCIECH JAGIELSKI 31-03-2011

Sudan wciąż w ogniu walk, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 31-03-2011

Bractwo Pif-Paf, Duży Format WOJCIECH JAGIELSKI 03-02-2011

Łaska dla Billy’ego Kida, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 18-12-2010

Rodacy przebaczyli Ogrowi z Berengo, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 03-12-2010

Śmierć za porzucenie islamu, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 02-12-2010

Boko haram, czyli wszystko, co zachodnie, to grzech, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI, ZARIA 26-11-2010

Kogo wybrali Afgańczycy, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 25-11-2010

Wielkie negocjacje z kupcem, który nie był nawet Talibem, Gazeta Wyborcza WOJCIECH JAGIELSKI 24-11-2010


Wywiad z Wojciechem Jagielskim

„My jesteśmy wychowani na Sienkiewiczu i wszystko co nie przypomina jego książek nam nie odpowiada. Lubimy mieć swojego Kalego, dobrego Stasia, Nel…” – powiedział w wywiadzie dla Afryka.org, Wojciech Jagielski, dziennikarz i reporter, który pisze od wielu lat o Afryce.

Paweł Średziński: Jak zaczęło się Pańskie poznawanie Afryki? Co było na początku? Lektura książek? Ciekawość świata?

Wojciech Jagielski: Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego zająłem się Afryką. Może to była lektura książek Hemingwaya. To był pierwszy autor, którym naprawdę się zafascynowałem. Tam ta Afryka występowała. Ale nie była to Afryka polityczna.

A od kiedy zajmuje się Pan Afryką?

Od studiów. Najpierw studiowałem nauki polityczne, ale po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy był obowiązek chodzenia także na wszystkie zajęcia, sprawdzano listę obecności, ja wybrałem indywidualny tok nauki, żeby na te zajęcia nie chodzić i trafiłem na afrykanistykę. Dzięki Bogu miałem odpowiednią średnią ocen. I tak od 1981 roku zajmuję się Afryką. Udało mi się też coś, co kiedyś nie było oczywiste, a mianowicie do tej Afryki jeździć. W związku z tym zobaczyłem jak ona wygląda i zrozumiałem, że te wszystkie straszliwe kalki jakimi u nas się operuje o tej Afryce umierającej na AIDS albo z głodu, bądź wyrzynającej się, to jest nieprawdziwe. To się zdarza, ale to jest mały fragment rzeczywistości afrykańskiej. Niestety wystarczy, że dochodzi do walk w Somalii, czy nawet w jednej dzielnicy Mogadishu, żebyśmy to przenosili na całą Afrykę.

Co było po studiach?

Po studiach zacząłem pracować w telewizji, ale też czytałem o Afryce. Później trafiłem do Polskiej Agencji Prasowej i przede wszystkim chciałem zajmować się Afryką, ale Afryka była tam też zepchnięta na margines. W związku z tym jedynym miejscem, w którym mógłbym pracować okazało się południe byłego Związku Radzieckiego i Azja Środkowa. Ten rejon świata stał się wtedy moją drugą specjalizacją. Przez nią znalazłem się w „Gazecie Wyborczej”. I to tam miałem szansę zająć się Afryką. W PAPie takiej szansy nie było, bo zmienił się ustrój. Wcześniej PAP miał swój placówki w Kairze, Algierze i planował otwarcie kolejnej, w Harare. Dawano mi do zrozumienia, że myślą tam właśnie o mnie. Ale ja miałem wtedy 27 lat. Wtedy wciąż się nie myśli. Natomiast kiedy trafiłem do „Wyborczej”, w tej gazecie o Afryce w ogóle się nie pisało, z wyjątkiem doniesień z Somalii. Tak naprawdę Afrykę w „Wyborczej” otworzył Janusz Waluś* zabijając Chrisa Haniego, dziedzica Nelsona Mandeli, bo wtedy wysłano mnie do RPA i redakcja zrozumiała, że Afryka to nie tylko Waluś i Mandela, ale miliony innych ciekawych tematów. Od tego 1993 roku wyjeżdżam po kilka razy do Afryki i zawsze kiedy zgłaszam taką potrzebę, gazeta mnie tam wysyła.

źródło afryka.org (fragment)


*Od red.: Trudno nie poruszyć tragicznego losu polskiego emigranta Janusza Walusia, który 10 kwietnia 1993 r. dokonał zamachu na genseka Partii Komunistycznej RPA, terrorystycznego podżegacza Chrisa Haniego. Skazany na karę śmierci, Waluś ostatecznie otrzymał wyrok dożywocia, po dziś dzień cierpi zamknięty w więzieniu, mimo że sprawców podobnych czynów bez względu na kolor skóry objęła amnestia. Jego odwołania nie przynoszą efektu, a przecież działał w słusznym celu powstrzymania komunizmu. No ale o tym Jagielski się nawet nie zająknął.
Znamy nazwiska wielu agentów, ale nie wiemy, kto pracował w Służbie Bezpieczeństwa.

Ujawniamy listę funkcjonariuszy SB z byłego województwa poznańskiego. Nie zdradzamy tajemnic. Nazwiska funkcjonariuszy służb PRL nie są obecnie tajne. Dlaczego w takim razie ich dotąd nigdzie nie podano? To pytanie dla polityków.Publikujemy listę, gdyż wiedza o tym, kto stał na straży poprzedniego systemu ma walory historyczne i jest elementem transparentności życia publicznego. Biznesmeni i piłkarze Lista obejmuje kierownictwo SB oraz funkcjonariuszy z terenu dawnego województwa poznańskiego, którzy poddali się weryfikacji. Jest na niej ponad czterystu pracowników bezpieki zatrudnionych u schyłku istnienia SB, w latach 1989-1990. Na liście można znaleźć biznesmenów (głównie z branży ochrony), prawników i urzędników państwowych pełniących różne funkcje na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Większość z pozytywnie zweryfikowanych była związana z resortem MSWiA. Funkcjonariuszami SB byli np. pierwsi rzecznicy policji i UOP-u w Poznaniu – Józef Śmiglak (WPW) i Marek Sobczak (IV). Byłymi pracownikami SB byli niektórzy policjanci zajmujący się (bezskutecznie) ustaleniem losów porwanego i zamordowanego w 1992 roku dziennikarza „Gazety Poznańskiej” Jarosława Ziętary.Z SB wywodziły się także niektóre osoby zamieszane w aferę w poznańskiej policji z początku lat 90. nagłośnioną przez „Gazetę Wyborczą”. W naszym wykazie jest także jeden ze znaczących tajnych współpracowników SB (TW Kuba – Tomasz Skorupski), który rozpracowywał środowiska związane ze Studenckim Komitetem Solidarności i „Solidarnością”. Był internowany w Gebarzewie, gdzie – by uwiarygodnić się wśród opozycjonistów – symulował ucieczkę. W latach 80. TW Kuba został etatowym oficerem SB. Według przepisów negatywna weryfikacja nie przeszkadza w pełnieniu cywilnych funkcji państwowych. Przykładowo wzbudzający niemiłe wspomnienia działaczy podziemia porucznik z Wydziału Śledczego SB Witold Biela jest obecnie zastępcą dyrektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Wysoką funkcję w Urzędzie Celnym w Poznaniu pełnił (i do dzisiaj pracuje w UC) ostatni naczelnik wydziału polityczno-wychowawczego, negatywnie zweryfikowany ppłk Czesław Szymaniak. Ciekawostką jest obecność na liście znanego w latach 80. poznańskiego piłkarza. Grający wtedy w klubie Olimpia Jerzy Kaziów był zatrudniony na etacie oficera kontrwywiadu SB (II), miał stopień kapitana.Budzą natomiast zastanowienie przypadki funkcjonariuszy SB, którzy zostali negatywnie zweryfikowani, lecz trafili do policji. Przykładowo kpt. Józef Musidlak z kontrwywiadu SB (II) został negatywnie zweryfikowany w Poznaniu oraz – jak twierdzą członkowie komisji – także po odwołaniu się do Warszawy. Pracował jednak w policji. W archiwum policyjnym jest dokument mówiący o tym, że funkcjonariusz został zweryfikowany pozytywnie. Musidlak zajmował się w policji sprawami organizacyjnymi, podlegało mu m.in. przekazywanie do IPN-u akt byłych funkcjonariuszy SB. W 2000 roku z okazji Święta Policji został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Brązowym Krzyżem Zasługi za „wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków”. Musidlak dosłużył się stopnia podinspektora, odszedł na emeryturę przed rokiem. – Nie było nigdy prawnej abolicji dla negatywnie zweryfikowanych pracowników SB. Wiem jednak, że zatrudniano takie osoby w oparciu o przesłanki natury politycznej przed 1997 i po 2001 roku – mówi Janusz Pałubicki, były działacz podziemnej „Solidarności”.

Kogo na liście nie ma

Na liście nie ma funkcjonariuszy, którzy nie mogli przejść weryfikacji z powodu wieku (istniała ustawowa granica 55 lat), nie chcieli jej się poddać lub odeszli z SB przed zmianą ustroju w Polsce. Z tego względu w zestawieniu brakuje oficerów, którzy pełnili ważne funkcje w czasach stalinowskich. Jednym z nielicznych wyjątków jest płk Bogdan Jeleń, który brał udział w nękaniu uczestników wydarzeń Czerwca 1956 i dotrwał w SB jej rozwiązania. Wielki nieobecnym na liście jest kpt. Stanisław Kłys. Pracując w bezpiece był on odpowiedzialny za wieloletnie prześladowanie (aż do śmierci) mecenasa Stanisława Hejmowskiego, słynnego obrońcy w procesach czerwcowych. W latach 90. kierował on Archiwum Państwowym w Poznaniu. Obecnie Kłys jest we władzach Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – kieruje… sądem koleżeńskim. Wśród innych znaczących nieobecnych na liście jest Jerzy Janów, który wyróżniał się dużymi osiągnięciami w pozyskiwaniu agentów. Prowadził wielu tajnych współpracowników, którzy odgrywali kluczowe role w inwigilacji poznańskiego podziemia. Innym istotnym nieobecnym jest mjr Henryk Judkowiak, który rozpracowywał działaczy „Solidarności” z 1980 roku. Od lat były oficer SB działa w kierownictwie Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Na liście świadomie pominęliśmy funkcjonariuszy Wydziału I SB zajmującego się wywiadem, chociaż w PRL prowadził on głównie działania wymierzone w opozycję za granicą kraju. Niektórzy pracownicy wywiadu bezpieki, pozytywnie zweryfikowani, przeszli jednak do struktur wywiadowczych RP i być może pracują w nich do dzisiaj. Ujawnienie nazwisk tych funkcjonariuszy mogłoby narazić ich na zagrożenie.

Jak powstała lista?

Naszego zestawienia nie otrzymaliśmy z IPN-u. Instytut ma dane większości funkcjonariuszy, ale nie są one publicznie udostępniane. Poza tym część informacji jest wciąż w archiwach policyjnych lub ABW – chodzi o teczki osobowe funkcjonariuszy SB, którzy pracują lub do niedawna pracowali w strukturach MSWiA. Listę przygotowaliśmy w oparciu o dane zebrane przez dawnych opozycjonistów i na podstawie zapisków członków komisji weryfikującej w 1990 roku funkcjonariuszy SB. Kontrolowaliśmy je za pomocą katalogu IPN-u, dostępnego dla naukowców i dziennikarzy realizujących wnioski badawcze. Aby ograniczyć ryzyko pomyłki podajemy przy każdym nazwisku dodatkowo imię ojca. Zachowaliśmy nazewnictwo wydziałów według kwalifikacji sprzed 1989 roku (objaśnienia w ramce).

Jak czytać listę

P – funkcjonariusze, którzy pozytywnie przeszli weryfikację II – kontrwywiad, zajmował się zwalczaniem podziemia oraz rozpracowywaniem sektorów łączności, mediów, poligrafii i transportu III – wydział zajmujący się walką z opozycją w zakładach produkcyjnych, instytucjach kulturalnych i naukowych, w 1989 roku nazwany Wydziałem Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa III-1 – wydział rozpracowujący środowiska inteligenckie, w tym akademickie IV – wydział do walki z Kościołem; przekształcony w 1989 roku w Wydział Studiów i Analiz V – wydział do zwalczania opozycji w dużych zakładach przemysłowych; od 1989 Wydział Ochrony Gospodarki VI – wydział do walki z opozycją związaną z rolnictwem WŚ – Wydział Śledczy wykorzystywany głównie do prowadzenia postępowań przeciwko opozycji na potrzeby prokuratury i sądownictwa

A – samodzielna sekcja zajmująca się szyfrowaniem

B – wydział zajmujący się tajną obserwacją

C – archiwum, rejestracja agentury

T – zakładanie i obsługa instalacji podsłuchowych W – wydział zajmujący się kontrolą korespondencji, w 1989 roku nazwany Zespołem ds. Obrotu w Komunikacji WP – Wydział Paszportów zajmujący się kontrolą wyjazdów zagranicznych WPW – Wydział Polityczno-Wychowawczy IOF – Inspektorat Ochrony Funkcjonariuszy, wewnętrzna policja SB WSO – Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie kształcąca oficerów SB.
Kierownictwo SB w Poznaniu

Stocki Zdzisław s. Józefa płk komendant WUSW
Szych Franciszek s. Jana płk z-ca komendanta ds. SB
Dryda Zenon s. Augustyna płk z-ca komendanta ds. SB
Sobisiak Wojciech s. Mieczysława ppłk naczelnik II
Kolado Tadeusz s. Antoniego mjr  z-ca naczelnika II
Sosiński Edmund s. Adama ppłk naczelnik III
Tomkowiak Roman s. Stanisława mjr  z-ca naczelnika III
Sawczak Włodzimierz s. Aleksandra ppłk naczelnik IV
Hyhs Andrzej s. Pawła mjr  z-ca naczelnika IV
Michalak Mieczysław s. Adama mjr  z-ca naczelnika IV
Krasicki Ryszard s. Aleksego ppłk naczelnik V
Szłapka Konrad s. Edmunda kpt. z-ca naczelnika V
Żuchowski Edward s. Antoniego mjr  z-ca naczelnika V
Jeleń Bogdan s. Kazimierza płk naczelnik WŚ
Kamieński Jerzy s. Stanisława ppłk z-ca naczelnika WŚ P
Grobelny Kazimierz s. Józefa ppłk naczelnik WP
Szymaniak Czesław s. Władysława ppłk naczelnik WPW
Ciszewski Bronisław s. Sylwestra mjr  kierownik A P
Falborski Zdzisław s. Czesława ppłk naczelnik B
Niebudek Stanisław s. Antoniego mjr  z-ca naczelnika B
Stadnik Krzysztof s. Stanisława mjr  z-ca naczelnika B
Nowicki Zdzisław s. Konrada ppłk naczelnik C
Piskorek Ryszard s. Władysława kpt. z-ca naczelnika T P
Pilarski Andrzej s. Władysława  mjr  z-ca naczelnika W


SB Poznań


Adamczyk Stanisław s. Franciszka kpt.  W
Agaciak Roman s. Mariana ppor. II P
Augustyn Zbyszko s. Romana ppor.  P
Banaszyk Karol s. Kazimierza por. V
Bernat Hanna c. Kazimierza plut.  V P
Białek Jerzy s. Czesława ppor.  
Biały Witold s. Zdzisława por. V
Biegańska Halina c. Bolesława mł. chor. A P
Biela Witold s. Edwarda por. WŚ P
Bielak Jan s. Władysława kpt. V
Bieliński Piotr s. Leona st. chor.  A P
Biernat Henryk s. Stanisława por. WPW P
Biliński Artur s. Włodzimierza kpt. IV
Biliński Tadeusz s. Zenona por. V
Biziel Lechosław s. Stanisława kpt.  II P
Bogdanowicz Tadeusz s. Stanisława kpt.  II P
Boińska Hanna c. Mieczysława plut. VI P
Boroń Grażyna c. Tadeusza st. chor. C
Borowicz Zbigniew s. Edmunda kpt. II
Borowiec Stanisław s. Antoniego kpt.  II P
Borowski Dariusz s. Zbigniewa ppor. V P
Bryłowski Bogdan s. Zygfryda por. II P
Brząkała Jerzy s. Floriana sierż. szt.  C P
Brzóska Andrzej s. Władysława st. chor. V P
Buczkowski Ryszard s. Władysława kpt. V
Bujakowski Aleksander s. Jana ppor.  C P
Bukowiecki Stanisław s. Józefa kpt. IV P
Buszka Radosław s. Jana mł. chor. III P
Bzdurski Marek s. Ryszarda ppor. II
Ceptowski Jacek s. Józefa kpt. IV
Chinalski Marian s. Franciszka kpt. V P
Chrobaszczewski Mirosław s. Bronisława ppor. II P
Czaińska Wioletta c. Jerzego kpr. C P
Czarnecki Grzegorz s. Henryka por. II
Czechanowski Michał s. Ireneusza kpt. WŚ P
Dawidzionek Ryszard s. Józefa st. chor. II
Derek Andrzej s. Mieczysława por.  W
Dobosz Ewa c. Józefa mł. chor.  C P
Dojerska Anna c. Zdzisława kpr. C P
Dolata Beata c. Tadeusza  plut.  W P
Dolata Tadeusz s. Stanisława kpt. WPW P
Domagała Tadeusz s. Jerzego kpt. W
Dotka Jarosław s. Bernarda ppor. WŚ P
Dyba Waldemar s. Mariana por. V
Dziaczkowski Grzegorz s. Henryka chor. V
Ekner Adam s. Eugeniusza kpt. V
Felski Franciszek s. Kazimierza st. chor. V
Filipiak Roman s. Stanisława kpt. WPW
Franek Irena c. Ludwika st. sierż. WPW P
Franszczak Romuald s. Henryka ppor. WSW P
Frąckowiak Andrzej s. Czesława kpt. WPW P
Frąckowiak Andrzej s. Henryka ppor. V
Frąckowiak Bronisław s. Leona mł. chor. III P
Frencel Ryszard s. Jana kpt. V
Gaca Mariusz s. Jana kpt. IV
Gała Krystian s. Jana ppor. B P
Garsztka Bogdan s. Franciszka kpt.  III
Głąb Elżbieta c. Jana  st. sierż. IV P
Głąb Jerzy s. Mariana ppor. III-1
Głowacki Zygmunt s. Władysława kpt. V
Golik Ryszard s. Felicjana st. chor. V
Goliński Andrzej s. Zbigniewa kpt. V
Gorzejewski Henryk s. Kazimierza sierż. szt. II P
Gorzelany Ryszard s. Józefa st. chor. W P
Gorzelańczyk Grzegorz s. Tadeusza por. II
Górczak Krystyna c. Jana mł. chor. B
Grabowski Jan s. Eugeniusza kpt.  IV
Grenda Waldemar s. Mariana por. IV
Grochowski Jacek s. Adama kpt. W
Gruszczyński Andrzej s. Jana kpt.  III P
Grzegorczyk Kazimierz s. Jana kpt.  II P
Grzelczak Piotr s. Ryszarda por. IV
Hudek Marek s. Stanisława sierż. II
Hus Bernadeta c. Józefa sierż.  P
Jabłoński Ryszard s. Teofila kpt. V
Janecki Eugeniusz s. Stanisława kpt. WPW
Janiszewski Jan s. Klemensa kpt. IV
Jankowski Romuald s. Stanisława kpt. III
Jankowski Wiesław s. Jana kpt. III
Jerzykowska Wiesława c. Zygmunta mł. chor. A P
Jerzyński Marek s. Kazimierza kpt. IV
Jęczkowski Krzysztof s. Stefana chor. A P
Jodko Zenon s. Jana kpt. IV P
Joniak Andrzej s. Janusza ppor. II P
Jurek Olgierd s. Tadeusza st. szer. V P
Kabaciński Jerzy s. Jerzego por.  W
Kaczmarek Grażyna c. Kazimierza kpr.  P
Kaczmarek Zbigniew s. Henryka chor. C
Kaczorowska Krystyna c. Stanisława plut.  WŚ P
Kajko Mirosław s. Aleksandra kpt.  III
Kaliszewski Kalikst s. Wincentego ppor. IV P
Kamińska Zofia c. Mariana ppor.  IV
Kapela Janusz s. Kazimierza kpt. WPW
Karga Ryszard s. Władysława mł. chor. C
Karpeta Przemysław s. Zdzisława ppor. V
Karski Ryszard s. Stanisława st. chor. V
Kasiorek Zbigniew s. Józefa por. II
Kasprzak Grzegorz s. Józefa ppor. V
Kawecki Henryk s. Józefa kpt.  C P
Kaziów Jerzy s. Józefa kpt.  II
Kaźmierczak Adam s. Stefana kpt.  II P
Kaźmierczak Bronisław s. Stanisława chor.  
Kaźmierczak Marek s. Janusza kpt. WŚ
Kaźmierczak Zbigniew s. Alojzego por. V P
Keplin Lech s. Franciszka mł. chor. A P
Kędziora Piotr s. Kazimierza por. V P
Kiernicka Ewa c. Zdzisława  st kpr.  V P
Kilan Mirosław s. Stanisława sierż. II P
Kina-Wroński Włodzimierz s. Władysława kpt. IV
Klapczyński Paweł s. Adolfa ppor. V
Klauza Krzysztof s. Walentego ppor.  IV
Klimowicz Eugeniusz s. Franciszka por. WPW P
Klonowski Bolesław s. Stanisława kpt.  III
Kłopocki Leszek s. Stanisława kpt. III
Kmiecik Marek s. Ireneusza kpt.  II
Kocięcki Mirosław s. Ireneusza kpt.  V
Kocięcki Remigiusz s. Ireneusza kpt.  WŚ
Kokoszanek Barbara c. Mariana por. II P
Komorowski Marian s. Władysława st. szer. II P
Konewka Mirosław s. Edwarda st. chor. III
Konieczny Edmund s. Edmunda kpt. V
Konieczny Roman s. Czesława kpt. V
Kordecki Marian s. Edwarda por. V
Kotlarek Zbigniew s. Jana kpt. III-1
Kowalczyk Zbigniew s. Włodzimierza kpt. III
Kozłowski Ryszard s. Alojzego ppor. II P
Krajewski Marek s. Edmunda st. chor.  W
Krauze Piotr s. Mariana sierż.  C
Krojenka Zygmunt s. Walentego chor.  C P
Krukowska Jolanta c. Zygmunta st. sierż. IV P
Krzemieński Władysław s. Bronisława por. V
Książkiewicz Piotr s. Jana kpt.  II
Kubiak Grzegorz s. Mariana kpt.  WŚ
Kucharski Krzysztof s. Henryka mł. chor. III
Kucharski Marek s. Tadeusza ppor. III
Kupiec Stefan s. Czesława kpt.  II P
Kustra Marek s. Stanisława por. V P
Kuś Krzysztof s. Feliksa kpt.  II P
Kuta Józef s. Jana kpt. V
Kwiatkowski Piotr s. Zygmunta ppor. II
Lange Lechosław s. Mieczysława ppor. V P
Lechman Jerzy s. Floriana kpt.  II
Lemańska Jolanta c. Bronisława kpr. C P
Lemański Michał s. Arkadiusza st. sierż. III P
Łabowicz Sławomir s. Michała st. szer.  P
Łakomy Aleksander s. Henryka por. IV P
Ławniczak Stanisław s. Anny kpt. WPW P
Łuczak Józef s. Feliksa kpt. IV P
Maciejewski Grzegorz s. Michała st. szer. II P
Maćkowiak Zygfryd s. Józefa ppor. III P
Magnus Piotr s. Alfonsa por.  II
Magnus Renata c. Wawrzyna sierż. IOF P
Majchrzak Grzegorz s. Stanisława st. szer. II P
Majerek Dariusz s. Henryka plut. II P
Marciniak Andrzej s. Czesława ppor. III P
Marek Walerian s. Czesława por. III
Matecki Sławomir s. Czesława por. II P
Matuszak Ryszard s. Antoniego kpt. WPW P
Matyja Elżbieta c. Stefana sierż. II P
Matynia Leszek s. Leona ppor. V P
Michalak Andrzej s. Czesława por. WŚ
Michalczak Piotr s. Jana mjr  
Michalski Witold s. Józefa kpt. III
Mielewczyk Wojciech s. Stefana por. II
Mieszkowski Roman s. Eugeniusza ppor. V P
Mizera Grzegorz s. Mariana kpt.  WŚ
Moder Jędrzej s. Tadeusza ppor. B
Moliński Ryszard s. Władysława ppor. II
Molski Leszek s. Pankracego por. III
Mościński Arkadiusz s. Dionizego kpt. III
Mroczyński Walerian s. Edwarda por. III
Musidlak Józef s. Kazimierza kpt.  II
Nadolny Leszek s. Floriana ppor. V
Niebudek Witold s. Stanisława por. III
Nikielski Leon s. Hilarego kpt. WPW
Niwczyk Zbigniew s. Czesława st. chor. C
Nowaczyk Waldemar s. Szczepana plut. II P
Nowak Danuta c. Zbigniewa plut. III P
Nowak Krystyna c. Franciszka st. sierż. IV P
Nowicka Jadwiga c. Józefa mł. chor. A P
Nowicki Paweł s. Henryka chor. A P
Nowotny Janusz s. Rajmunda sierż. V P
Ochradka Paweł s. Juliusza ppor. II
Olesiński Jan s. Antoniego kpt.  A
Orlicki Paweł s. Henryka st. szer. III P
Orłowski Marek s. Franciszka kpt.  IV
Owczarczak Damian s. Stanisława ppor. II
Owczarczak Roman s. Stanisława por. III-1 P
Paduch Zenon s. Józefa kpt. IV
Palacz Marek s. Mariana ppor. II
Palimąka Ryszard s. Zdzisława ppor. III
Palka Romuald s. Czesława kpt. IV
Panas Arkadiusz s. Sergiusza st. chor. V
Parzuchowski Marek s. Włodzimierza ppor. III P
Pawełczak Stanisław s. Mariana kpt. V
Pawliński Stanisław s. Fabiana kpt. V
Pawłowski Marek s. Wojciecha kpt. IV P
Piasecki Marek s. Stanisława ppor. III
Piechota Andrzej s. Edwarda sierż. II P
Piechowiak Wacław s. Leona kpt. W
Pilch Janusz s. Jana kpt. V
Pioterek Jerzy s. Stefana kpt. V
Piotrowski Ryszard s. Zenona ppor. V
Płotkowiak Zdzisław s. Mariana kpt. V
Portala Włodzimierz s. Henryka por. V
Poźlewicz Michał s. Władysława st. sierż. III
Pruchniewski Tomasz s. Mieczysława mł. chor. III
Przewoźniak Henryk s. Leona kpt. III-1
Przybylska Wiesława c. Antoniego plut.  III P
Przybylski Waldemar s. Edwarda ppor. WSO P
Przybysz Ryszard s. Jana kpt.  V
Pulnik Leszek s. Kazimierza ppor. II P
Radomyski Lech s. Wiktora por. V
Radtko Czesław s. Władysława st. chor. III P
Rakowski Waldemar s. Bronisława ppor. II P
Ranecki Ryszard s. Józefa st. kpr. V
Ratajczak Krzysztof s. Mieczysława kpt.  III
Ratajczak Marek s. Maksymiliana kpt.  III
Rodziejczak Henryk s. Józefa por. V
Romański Krzysztof s. Antoniego chor.  
Roszak Magdalena c. Jerzego kpr. II P
Rzeszuto Jacek s. Zygmunta por. WŚ P
Schneider Maciej s. Jerzego st. szer. II P
Siadkowski Włodzimierz s. Stanisława por. W
Sibilski Tomasz s. Stanisława ppor. WSO P
Siwek Tomasz s. Zdzisława kpt.  III
Skawiński Marian s. Kazimierza st. chor. IV
Skorupski Tomasz s. Ryszarda ppor. IV
Skotarczak Ireneusz s. Stefana por. III
Skrobutan Romuald s. Stanisława kpt. WPW P
Skulski Henryk s. Władysława kpt.  W
Sobczak Marek s. Michała kpt.  IV P
Sobczak Stanisław s. Jana ppor.  
Sobiesiak Ryszard s. Bronisława st. chor. W
Sobieszek Wiesław s. Benedykta por. V P
Sobkowiak Tadeusz s. Stefana st. chor. III-1
Sobociński Zdzisław s. Floriana kpt. V P
Sokołowski Hieronim s. Kazimierza por. III-1 P
Stasinowski Ryszard s. Józefa kpt. III
Staszak Krystyna c. Jana mł. chor. A P
Stebach Henryk s. Mieczysława mł. chor. V
Stonawski Zbigniew s. Leona kpt. III
Strabel Marian s. Antoniego kpt. IV
Strykowska Danuta c. Józefa por. WŚ P
Sumowski Andrzej s. Edmunda ppor. WSO P
Surma Paweł s. Włodzimierza por. II P
Szaj Czesław s. Nikodema kpt.  III
Szczepaniak Marek s. Antoniego ppor. WSO P
Szczepankiewicz Wojciech s. Czesława kpt.  
Szczygielski Jacek s. Henryka ppor. II P
Szulc Marek s. Mariana  mł. chor. W
Szurpit Włodzimierz s. Sylwestra sierż. szt.  II P
Szymański Zbigniew s. Bolesława ppor.  A
Śmiglak Józef s. Józefa kpt. WPW P
Świderski Andrzej s. Bolesława kpt. III
Tabaka Przemysław s. Romana por. V
Taterka Ryszard s. Mariana kpt.  III P
Torz Dariusz s. Zbigniewa por. V
Trzciołek Halina c. Roberta mł. chor. A
Tuliszka Krystyna c. Zdzisława sierż. C P
Tuliszka Leszek s. Władysława por. IV
Tuliszka Marek s. Władysława st. chor. V
Twardowski Marek s. Zygmunta kpt. V
Urbaniak Janusz s. Klemensa sierż. szt. IV P
Urbańska Lidia c. Kazimierza kpr.  C P
Walczak Ireneusz s. Stanisława ppor. WSO P
Waligórski Leszek s. Mariana plut.  
Walkowiak Ryszard s. Józefa por. WPW
Warchoł Mariusz s. Mariana ppor. WSO P
Wawrzynkiewicz Andrzej s. Ryszarda ppor. WSO P
Wencel Krzysztof s. Mariana kpt.  WŚ P
Weznerowicz Dariusz s. Włodzimierza chor. C
Wiecławski Jerzy s. Jerzego st. chor. IV
Wiegandt Paweł s. Andrzeja kpt. V
Wielgosz Jacek s. Henryka  st. kpr. C P
Wierzbowski Jędrzej s. Jana kpt. V
Wietrzyński Paweł s. Stanisława por. WPW P
Więconek Krzysztof s. Lecha kpt. V P
Winnicka-Łach Lidia c. Kazimierza por. C P
Winniecki Maciej s. Józefa por. II P
Witkowski Janusz s. Czesława kpt.  II
Witkowski Piotr s. Edwarda ppor. WPW P
Wituła Maciej s. Zygmunta por. V
Wojciechowska Dorota c. Bronisława kpr.  III P
Wojtyniak Roman s. Edmunda kpt.  II P
Wolny Jarosław s. Andrzeja ppor. WSO P
Woltyński Zbigniew s. Adama por. V P
Wroczyński Krzysztof s. Jerzego por. WŚ
Wróblewski Ireneusz s. Zenona kpt.  WŚ P
Wróblewski Wojciech s. Henryka por. II
Zachciał Jan s. Franciszka mjr IOF
Zaszkiwecz-Wawrzyniak Halina c. Henryka por. WPW
Zdybel Krzysztof s. Czesława sierż.  C
Zieliński Krzysztof s. Mariana ppor. V P
Ziętek Ryszard s. Zenona kpt.  II P
Ziobrowska Barbara c. Juliana kpt.  WŚ
Żabierek Marek s. Bolesława por. II P
Żmuda Józef s. Józefa kpt.  IV
Żołądkiewicz Andrzej s. Leona kpt.  IV
Żołądkiewicz Jarosław s. Edmunda por. III

SB Gniezno

Bartkowiak Wiesław s. Bolesława mł. chor.
Czaja Robert s. Mieczysława st. kpr. P
Główniak Anna c. Henryka plut. P
Jach Benedykt s. Benedykta por. P
Jastrzębski Romuald s. Zbigniewa ppor. P
Kominiarek Iwona c. Hieronima plut. P
Kryszak Wojciech s. Witolda st. szer.
Kubiak Leszek s. Edwarda plut. P
Kurowski Marek s. Zygmunta por.
Kuzupa Stanisław s. Romana por. P
Łubiński Karol s. Mieczysława por. P
Miara Dariusz s. Leona sierż.
Mikos Stanisław s. Aleksandra por.
Pluciński Jarosław s. Grzegorza mł. chor.
Pożegowiak Wojciech s. Adama kpr. P
Rybczyński Marek s. Edwarda chor. P
Silski Mirosław s. Zenona por.
Sobota Władysław s. Kazimierza mł. chor.
Suszczewicz Marian s. Teofila ppor.
Szymański Władysław s. Eugeniusza mł. chor.
Szyszkowski Marian s. Stanisława por.
Święcichowski Wiesław s. Zbigniewa ppor.
Waraczewski Andrzej s. Stanisława mł. chor. P
Wawrowski Jerzy s. Ryszarda st. kpr. P
Wróblewski Ireneusz s. Czesława kpt.
Zbierański Józef s. Mariana por.


SB Nowy Tomyśl

Chocieszyński Tadeusz s. Ludwika kpt.
Czerwiński Tomasz s. Stanisława szer. P
Inda Waldemar s. Mariana st. chor.
Kurkowiak Roman s. Wacława ppor.
Kuśnierski Wiesław s. Stanisława ppor. P
Patela Wiesław s. Władysława ppor. P
Spychała Leszek s. Leona st. szer. P
Stachecki Kazimierz s. Franciszka st. sierż. szt.


SB Oborniki

Bakalarczyk Józef s. Mieczysława sierż.
Ewert Dariusz s. Henryka st. szer. P
Grill Krystyna c. Tadeusza sierż. P
Przybylski Piotr s. Leona st. chor.
Rybarczyk Andrzej s. Antoniego ppor.
Tabat Aleksander s. Władysława ppor.
Wojciechowski Dariusz s. Lesława ppor.


SB Śrem

Antkowiak Roman s. Józefa por. P
Dembski Eugeniusz s. Stefana ppor. P
Hoppe Zbigniew s. Wiktora chor. P
Nowak Sylwester s. Bolesława mjr P
Płończak Paweł s. Jerzego chor. P
Stężycki Wiesław s. Mieczysława ppor.
Sypień Ryszard s. Bolesława por.
Szał Teresa c. Władysława sierż. P
Wawrzyniak Jacek s. Józefa plut. P
Wojtkowiak Marek s. Jana st. sierż.
Zięta Jacek s. Wincentego kpt.


SB Środa Wlkp.

Cnotliwy Andrzej s. Zdzisława plut. P
Dawid Roman s. Józefa st. szer. P
Gajewski Andrzej s. Leona st. kpr. P
Lewicka Dorota c. Mieczysława plut. P
Madura Ryszard s. Władysława ppor.
Pruszyński Stanisław s. Franciszka por. P
Skuza Roman s. Ignacego mł. chor. P
Swojak Zdzisław s. Konstantego st. chor.


SB Szamotuły

Dolata Włodzimierz s. Edmunda kpt. P
Kałużyński Wiesław s. Antoniego ppor.
Kubiak Teresa c. Klemensa st. sierż. P
Ostrowski Krzysztof s. Stanisława st. chor.
Wieczorek Bogdan s. Mariana chor.
Włodarczak Andrzej s. Włodzimierza sierż. szt. P
Worwąg Marek s. Tadeusza kpt. P


SB Września
Aleksandrowicz Tadeusz s. Stanisława ppor.
Chmielewski Jan s. Józefa st. chor.
Grzybowski Arkadiusz s. Macieja por. P
Jamro Waldemar s. Antoniego st. chor. P
Józkowiak Eugeniusz s. Mariana st. chor.
Jung Rajmund s. Mariana ppor.
Kaczmarek Przemysław s. Jerzego ppor. P
Kistowski Wiesław s. Stanisław ppor. P
Kucharski Jerzy s. Mariana st. chor.
Marmur Waldemar s. Andrzeja ppor. P
Muchowicz Grażyna c. Aleksego sierż. P
Olszewski Wojciech s. Floriana por. P
Piasecki Andrzej s. Mieczysława st. chor.
Stypczyński Andrzej s. Mieczysława ppor. P
Zatorski Jerzy s. Stanisława kpt. Pźródło: Krzysztof M. Kaźmierczak, Głos Wielkopolski
internowani.xg.pl/ 

 

 

Człowiek legenda trockistowskiej zbrodniczej żydokomuny przygotowującej zamach stanu, którego nieudanym epilogiem był „MARZEC ‘68”. Władysław Gomułka złapał za mordę całe towarzystwo ówczesnych „Komandosów” i nie pozwolił na powrót do władzy stalinowskim zbrodniarzom na bazie ideologii trockistowskiej V Międzynarodówki. Publikujemy fragmenty arcyciekawych dokumentów z archiwów IPN-u o tym jak Blumsztajn sypał bez skrupułów na swoją najbliższą rodzinę, choć będąc podejrzanym, był uprzedzony o prawie do odmowy odpowiedzi na pytania. Sypał także na swoich znajomych i przyjaciół. 
 
TOTALNA KOMPROMITACJA obecnego głównego ideologa „GAZETY WYBORCZEJ” wspierającego lewackich faszystów w walce z polskim patriotyzmem. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill powiedział kiedyś proroczo, że: „Faszyści w przyszłości będą nazywali się antyfaszystami”. BLUMSZTAJN SEWERYN s. Stefana ur. 2.V.1946 r. Wrocław. Narodowość podana polska – faktycznie żydowska. Student III r. Ekonomii Politycznej UW. zam. Warszawa. W 1964 r. uzyskuje maturę w LO Nr 1 przy ul. Felińskiego 15. 
 
W roku akademickim 1964/65 przyjęty na I rok Wydziału Ekonomii Politycznej UW. W okresie nauki w szkole – należał do ZMP – drużyna „Walterowska”. Był jednym z aktywistów tzw. „Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności”. Znany na UW jako propagator teorii lansowanych przez K. Modzelewskiego. Jeden z organizatorów demonstracyjnej zbiórki pieniężnej na obronę K. Modzelewskiego i J. Kuronia. Rozprowadzał tzw. „List Otwarty”, występuje z żądaniami by uwolnić K. Modzelewskiego. Usunięty z ZMS. Jeden z najbliższych kontaktów A. Michnika. 
 
Za organizowanie nieodpowiedzialnych wystąpień w 1965 r. ukarany naganą przez Komisję Dyscyplinarną UW. Występował w czasie dyskusji dnia 21.X.1968 r. na Wydziale Historii z żądaniami zrealizowania „postulatów” października. W dniu 29.X.1966 r. zawieszony przez Rektora UW w prawach studenckich. 
 
Ojciec – Stefan pracuje jako Inspektor Produkcji w Zjednoczeniu Przemysłu Organicznego. Matka – pracuje jako księgowa w Zakładach Mleczarskich – Wola. 
 
Źródło: IPN BU 02041/19 t.2, s. 1-10 
PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA PODEJRZANEGO Warszawa, dnia 12 marca 1968 r. 
Mjr Tadeusz Rdzanek, inspektor Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, przesłuchał w charakterze podejrzanego: Seweryn BLUMSZTAJN s. Stefana 
 
Obecni na zebraniu w dniu 3 marca br. u Jacka KURONIA 1. Karol Modzelewski 2. Jacek Kuroń 3. Barbara Toruńczyk 4. Adam Michnik 5. Seweryn Blumsztajn 6. Henryk Szlajfer 7. Józef Dajczwegand 8. Irena Grudzińska 9. Aleksander Smolar 10. Sylwia Polewska 11. Aleksander Wirpsza 12. Czesław Bielecki 13. E. Bielska 14. Andrzej Duracz /dalsze personalia w aktach/ 
 
Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 13.40 Pytanie: W związku z czym byliście aresztowani w 1965 r.? Odpowiedź: W marcu 1965 r. zostałem aresztowany w związku ze sprawą Jacka Kuronia. Po trzytygodniowym pobycie w więzieniu, zostałem zwolniony, a postępowanie wobec mnie umorzono. Przebywałem wówczas w więzieniu do dyspozycji Prokuratury Generalnej. Pytanie: Od kiedy i w związku z czym poznaliście Jacka Kuronia? Odpowiedź: Jacka Kuronia poznałem gdy jeszcze byłem uczeniem szkoły podstawowej, w 1958 lub 1959 r. w Warszawie. 
 
Pełnił on wówczas jakąś funkcję w Komendzie Hufca im. gen. Waltera, a jednocześnie pracował w Komendzie Głównej Związku Harcerstwa Polskiego. W tym czasie ja byłem członkiem Hufca ZHP im. gen. Waltera i stąd nasza znajomość. Do czasu mojego zatrzymania tj. do 8 marca 1968 r. utrzymywałem z nim stosunki towarzyskie i stosunkowo często odwiedzałem go. Jacka Kuronia odwiedziłem w jego mieszkaniu w dniu kiedy on wrócił z więzienia tj. 2 maja 1967 r. 
 
Prostuję powyższe stwierdzenie i wyjaśniam, że byłem u niego dopiero drugiego lub trzeciego dnia po jego powrocie z więzienia, albowiem drugiego maja obchodzę swoje urodziny i nie mogłem być u niego. Ostatnio u Jacka Kuronia byłem na kilka dni przed moim zatrzymaniem, ale nie pamiętam kiedy. Byłem też u niego, a w zasadzie nie u niego a u jego sąsiadów, na uroczystości urodzin Jacka Kuronia, co miało miejsce na przełomie lutego i marca br. Wnioskuję, że uroczystość ta odbyła się w mieszkaniu jego sąsiada dlatego, że mieszkanie to było większe aniżeli mieszkanie Jacka Kuronia. 
 
Na uroczystość tę zostałem zaproszony przez Jacka Kuronia. Udałem się chyba najpierw do mieszkania Jacka, a następnie z nim do mieszkania sąsiadów, gdzie odbyła się ta uroczystość jego urodzin. W związku z tym, że podejrzany skarży się na ból gardła, prosił o przerwanie przesłuchania, a pielęgniarka ustaliła po zmierzeniu, że podejrzany ma temperaturę 37,3 – przesłuchanie na tym zakończono o godz. 15.00. 
 
Protokół osobiście odczytałem, spisany jest zgodnie z moimi wyjaśnieniami. Blumsztajn 12.III.1968 r. Przesłuchał: mjr T. Rdzanek Źródło: IPN BU 02041/19 t.2, s. 1-10 Warszawa, dnia 30 marca 1968 r., g. 8.35 Ja kpt. 
 
Niewiara Hieronim z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie działając na mocy Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze podejrzanego: BLUMSZTAJN SEWERYN s. Stefana i Lary Gliksman Pytanie: Wyjaśnijcie jaką posiadacie najbliższą rodzinę i podajcie bliższe dane o nich? Odpowiedź: Ojciec mój Stefan Blumsztajn urodzony jest w Radomsku. Bliższej daty urodzenia ojca nie znam, lecz posiada około 60-ciu lat. Z wykształcenia ojciec mój jest magistrem chemii. Wyższe studia ukończył on przed wojną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
 
Z tego co wiem z opowiadania ojca w okresie przedwojennym miał on należeć do KZMP i prze krótki okres czasu za działalność tą miał siedzieć w więzieniu. Okres wojny ojciec wraz z moją matką przebywał na terenie Związku Radzieckiego początkowo w Krzywym Rogu a później na Uralu. W 1946 r. przyjechał do Polski i początkowo zamieszkiwał we Wrocławiu, a od 1951 r. przeniósł do Warszawy. Tu rozpoczął pracę w Zjednoczonym Przemysłu Organicznego „ERG”, w którym pracował do końca 1967 r. Obecnie pracuje w Instytucie Przemysłu Gumowego na Dolnym Mokotowie jako pracownik administracyjny, jest członkiem PZPR. Matka moja Lara – Salomea Blumsztajn również jest urodzona w Radomsku. Tak samo bliższej daty jej urodzenia nie znam, lecz jest ona w wieku mojego ojca. Matka posiada tylko wykształcenie podstawowe. Pracuje ona jako pomoc księgowego w Zakładach lub Spółdzielni Mleczarskiej „Wola”. 
 
Do partii nie należy. Z bliższego rodzeństwa posiadam tylko jeszcze siostrę Różę Blumsztajn urodzoną 11.I.1949 r. w Krzywym Rogu /ZSRR/. Jest ona z wykształcenia magistrem geografii. Studiowała ona na Uniwersytecie Warszawskim i dyplom magistra uzyskała w roku 1966 r. Po ukończeniu studiów pracowała ona przez okres około ośmiu miesięcy na zastępstwie jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 68 na Żoliborzu. W lipcu 1967 r. wyjechała ona z paszportem ważnym na okres jednego roku do Francji i przebywa tam do chwili obecnej u dalszej krewnej ze strony mojego ojca, której ja nazwiska w ogóle nie znam. 
 
Z tego co mnie jest wiadomo siostra moja jest tam zatrudniona w jednym z barów gastronomicznych. Poza tym siostra moja Róża Blumsztajn wyjeżdżała w roku 1965 na okres dziewięciu miesięcy do siostry mej matki zamieszkałej w USA. Nazwiska siostry mej matki ja w ogóle nie znam. Zamieszkuje ona w stanie Jowa, lecz czym się zajmuje tego ja nie wiem. Z rodziny tej nikt do Polski w odwiedziny przyjeżdżał i oprócz mej siostry Róży do krewnej ojca zamieszkałej we Francji i stamtąd nikt też nie przyjeżdżał w odwiedziny do Polski. 
 
Siostra moja Róża w odwiedziny do siostry mej matki wyjeżdżała na jej zaproszenie i pozostawała tam na utrzymaniu siostry mej matki. Poza tym z tego co słyszałem siostra miała opiekować się tam jakąś osobą i gdzieś pracować dorywczo, lecz bliższych szczegółów odnośnie tego nie znam. Z rodziny ze strony mego ojca przebywa jeszcze w Izraelu siostra mego ojca, której nazwiska ani bliższego adresu ja nie znam. Wyjechała ona tam z Polski w roku 1956 r. 
 
Nikt z tej rodziny od czasu wyjazdu ich do Izraela nie odwiedzał nas, jak również z naszej rodziny nie jeździł nikt w odwiedziny do nich do Izraela. Poza wyżej podaną rodziną nie posiadamy już żadnych innych krewnych zamieszkałych za granicą Państwa Polskiego, a przynajmniej mnie nie jest nic wiadomo, aby ktoś jeszcze więcej przebywał. Pytanie: Wyjaśnienia jakich posiadacie znajomych poza granicami Państwa Polskiego? Odpowiedź: Na pytanie to odmawiam odpowiedzi, korzystając z przysługującego mi jako podejrzanemu prawa odmowy zeznań. Przesłuchanie zakończono o godz. 10.20. Protokół jako zgodny z treścią moich wyjaśnień spisany po osobistym odczytaniu podpisuję. 
 
Przesłuchał: kpt. H. Niewiara Wyjaśnił: Seweryn Blumsztajn 
Źródło: IPN BU 02041/19 t.2, s. 1-10 Oto tzw. świński donos Blumsztajna. Za posiadanie takich książek można było nawet trafić do więzienia! 
 
W odpowiedzi na Wasze pismo nr J.0362/68/71 z dnia 11 czerwca 1968 r. dot. Stefana Blumsztajna informuję, że wymieniony do pracy w Instytucie Przemysłu Gumowego przeszedł ze Zjednoczenia Przemysłu Organicznego „Erg” w dniu 1 lutego 1968 r. Z wymienionego Zjednoczenia posiada oficjalną opinię bardzo dobrą tak zawodową jak i polityczno-moralną. Z materiałów przez nas posiadanych wynika, że Stefan Blumsztajn w okresie wystąpień marcowych będąc już pracownikiem J.P. Gum. zajął stanowisko popierające te wystąpienia. W związku z tym w dniu 2.III.1968 r. postawa jego była rozpatrywana przez egzekutywę POP. Na posiedzeniu egzekutywy wyjaśnił on, że aresztowany Seweryn Blumsztajn jest jego synem. 
 
Na pytanie członków egzekutywy czy tow. Stefan Blumsztajn zwracał się do władz partyjnych w sprawie wrogiej działalności swojego syna uzyskano znamienną odpowiedź „co mogła mi pomóc partia, nigdy nie kierunkowałem swego syna, a to że pracował bardzo aktywnie i myślał to dobrze o nim świadczy, to że obecnie nie mógł znaleźć się w określonym przez partię kierunku to jego sprawa”. W dalszych wypowiedziach Stefan Blumsztajn stwierdzał, że byłoby bardzo dobrze, aby dzieci członków egzekutywy mieli takich przyjaciół jak jego syn ponieważ wśród kolegów jego syna są synowie i córki ludzi bardzo wysoko postawionych. Stefan Blumsztajn wyraził pogląd, że fakt wystąpienia jego syna przeciwko partii i rządowi jest w pełni usprawiedliwiony, ponieważ ostatnie wydarzenia przekształcone w szeroką akcję antysemicką. Z uwagi na to, że wszystkie wypowiedzi Stefana Blumsztajna zdecydowanie popierały prowodyrów incydentów na ulicach Warszawy egzekutywa postanowiła sprawę jego postawić na zebraniu POP. Na zebranie, które odbyło się w dniu 21 marca 1968 r. Blumsztajn nie przyszedł. Wniosek o wykluczenie jego z szeregów partii zebranie przyjęło jednogłośnie. 
 
Stefan Blumsztajn w 1956 r. składał podanie o paszport emigracyjny do Izaraela. W 1958 r. założył rezygnację z emigracji. W sierpniu 1957 r. był w odwiedzinach u stryja Blumsztajna Samuela zamieszkałego w Paryżu, który jest właścicielem sklepu jubilerskiego. W dniu 25 kwietnia 1968 r. dyrekcja Instytutu Przemysłu Gumowego wypowiedział Blumsztajnowi pracę na okres 3 miesięcy, jednocześnie został o odsunięty od prac tajnych. 
Źródło: IPN BU 02041/19 t.2, s. 1-10 

Wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które przyznały się do współpracy z SB i złożyły w IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne Raportnowaka.pl pzekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne. Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne …

1201. PRZYBYLSKA-CHRIF, KINGA, Zygfryd, 1951, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
1202. PRZYBYŁA, ROBERT, Zbigniew, 1964, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
1203. PRZYBYSZ, MAREK, Tadeusz, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1204. PRZYBYSZ, KRZYSZTOF, Jerzy, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
1205. PRZYBYSZEWSKI, WŁODZIMIERZ, Czesław, 1933, 47, OIRP Opole, radca prawny
1206. PRZYGODA, ELŻBIETA, Kazimierz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1207. PRZYGODA, TOMASZ, Tomasz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1208. PSKIET, ANDRZEJ, Tadeusz, 1957, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1209. PTAK, EDWARD, Stefan, 1947, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1210. PUROWSKI, MAREK, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1211. PURZYCKI, ANDRZEJ, Aleksander, 1929, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1212. PYŁKA, ANNA, Zdzisław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1213. PYZIK, JAJ, Eugeniusz, 1948, 14 B, Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny S. A. kierowniki
1214. RABA, JAN, Jakub, 1944, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1215. RACKI, GRZEGORZ, Stanisław, 1952, 44 c, Polska Akademia Nauk, dyrektor instytutu
1216. RACŁAW, RYSZARD, Eugeniusz, 1963, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1217. TRADEK, TADEUSZ, Jędrzej, 1950, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1218. RADOCHOŃSKI, MIECZYSŁAW, Edward, 1945, 44 b, Uniwersytet Rzeszowski, dziekan
1219. RADOMSKA, IWONA, Jan, 1972, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1220. RAJ, STANISŁAW, Jan, 1933, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1221. RAJZEL, DARIUSZ, Ludwik, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1222. RAMONOWSKI, JERZY, Edward, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1223. RASAWA, MARIA, Jan, 1951, 24 a, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
1224. RASZKA, WŁADYSŁAW, Andrzej, 1944, 47, OIRP Opole, radca prawny
1225. RATAJCZYK, LESZEK IRENEUSZ, Henryk, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1226. RATAJCZYK, JOANNA, Zbigniew, 1968, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1227. RAWSKI, TADEUSZ, Wincenty, 1924, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
1228. REGINIEWICZ, WALDEMAR, Stanisław, 1943, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1229. REGULSKI, ZBIGNIEW, Jan , 1951, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1230. REICHER, PAWEŁ, Andrzej, 1963, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1231. REJMANIAK-BEJMA, JANINA, Feliks , 1947, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1232. REMBALSKI, WIESŁAW, Kazimierz, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1233. REMIN, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 47, ORA Kraków, adwokat
1234. RESZCZYŃSKI, IRENEUSZ, Konstanty, 1959, 41, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1235. RODZIM, RENATA, Zbigniew, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1236. ROGOWSKI, WIESŁAW, Antoni, 1938, 47, ORA Bielsko-Biała, adwokat
1237. ROJEWSKI, KAZIMIERZ, Franciszek, 1933, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1238. ROKICKI, BOGDAN, Wojciech, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1239. ROLA, KRZYSZTOF, Bronisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1240. ROMANOWICZ, EUGENIUSZ, Józef, 1951, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1241. ROMANOWSKA, EWA, Czesław, 1957, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1242. ROMANOWSKI, ZBIGNIEW, Edmund, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1243. ROMAŃSKI, TADEUSZ, Stanisław, 1963, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1244. ROMAŃSKI, KAZIMIERZ, Władysław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1245. ROSTAFIŃSKI, JAN, Jerzy, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1246. ROSZCZYNA, MICHAŁ, Mikołaj, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1247. ROŚ, WOJCIECH , Stefan, 1942, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1248. ROZMUS, DANUTA, Henryk, 1954, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1249. ROZWADOWSKA, ANNA, Janusz, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1250. ROZWAŁKA, JANUSZ, Jan, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1251. ROZWORA, IRENA, Stanisław, 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
1252. RÓŻAŃSKA, MARIA, Jan, 1953, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radna
1253. RUBAJ, JAROSŁAW, Stanisław, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1254. RUBASZEWSKI, MARIUSZ, Stanisław, 1964, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1255. RUCIŃSKI, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1256. RUMANEK, ADAM, Mieczysław, 1961, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1257. RUMSZEK, HENRYK, Antoni, 1940, 47, ORA Gdańsk, adwokat
1258. RUPEK, KAROL, Stefan, 1937, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1259. RUREK, STANISŁAW, Florian, 1960, 47, ORA Poznań, adwokat
1260. RUSECKI, PIOTR MARIAN, Jerzy, 1947, 24 B, Opolski Urząd Wojewódzki, państwowy powiatowy inspektor sanitarny
1261. RUSINIAK, ELŻBIETA, Władysław, 1955, 24 a, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji, naczelnik
1262. RUSIŃSKI, MICHAŁ, Władysław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1263. RUSZKIEWICZ, WŁODZIMIERZ, Florian, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1264. RUTKOWSKA, JOLANTA, Czesław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1265. RUTKOWSKI, JERZY OLGIERD, Bolesław, 1946, 44 b, Politechnika Śląska, dziekan
1266. RUTZ von GERVEN, EWA, Stanisław, 1954, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1267. RYBACKI, ERIUSZ, Mieczysław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1268. RYBAK, WALDEMAR, Konstanty, 1944, 24 a, Rzecznik Praw Obywatelskich, p. o. dyrektora
1269. RYBCZYŃSKI, JAN, Jan , 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1270. RYBIŃSKA, JADWIGA, Józef, 1966, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1271. RYCHLIK, LUDWIKA, Piotr, 1956, 47, ORA Białystok, adwokat
1272. RYDZ, JANUSZ, Edmund, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1273. RYDZKOWSKI, JANUSZ, Mieczysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1274. RYMER, STEFAN, Franciszek, 1946, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1275. RYNKIEWICZ, MAREK, Zygmunt, 1959, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
1276. RYNKOWSKI, BOGUMIŁ, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1277. RYPIA, JERZY, Stanisław, 1948, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1278. RYZNER, ADOLF, Kazimierz, 1956, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1279. RZADKOWSKA, MARIA, Bazyli, 1944, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1280. RZECZKOWSKA-KOWALCZYK, HANNA, Marian, 1927, 47, ORA Warszawa, adwokat
1281. RZEPKA, MAŁGORZATA, Stanisław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1282. RZESZUCIŃSKI, STANISŁAW, Jan, 1965, 32, Rada Gminy Branice, skarbnik
1283. RZESZUTO, JACEK, Zygmunt, 1958, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1284. RZEŹNIEWSKI, IRENEUSZ JERZY, Łucjan, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
1285. SADOWSKI, MICHAŁ, Bolesław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1286. SADZIK, WŁODZIMIERZ, Michał, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1287. SAGAN, STANISŁAW, Jan, 1951, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prorektor
1288. SAJKIEWICZ, ANDRZEJ, Jan , 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1289. SAŁATA, ZDZISŁAW, Mieczysław, 1949, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1290. SAŁYGA, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1291. SANOCKI, ZBIGNIEW, Edward, 1964, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, burmistrz
1292. SANTOREK, SŁAWOMIR, Edward, 1959, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
1293. SAWCZUK, AGATA, Józef, 1945, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1294. SAWICKI, STEFAN, Zygmunt, 1937, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
1295. SAWICKI, ADAM, Gerard, 1965, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1296. SCHEFFLER, JANUSZ, Antoni, 1931, 47, ORA Poznań, adwokat
1297. SCHNEIDER, MACIEJ, Jan , 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1298. SCHWOCHERT, DOROTA, Tadeusz, 1964, 32, Urząd Gminy w Ujściu, skarbnik
1299. SEJ, JERZY, Ignacy, 1941, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1300. SELERSKI, ZBIGNIEW, Stanisław, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1301. SEMENIUK, HENRYK, Franciszek, 1963, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1302. SERAFIN, JERZY, Bronisław, 1953, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1303. SERAFIN, JULIAN, Franciszek, 1943, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
1304. SERWA, ANDRZEJ, Władysław, 1950, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1305. SETLA, ZDZISŁAW, Edward, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1306. SĘDZIWY, STANISŁAW, Longin, 1947, 24 a, Ministerstwo Sprawiedliwości, naczelnik
1307. SIDOR, MAREK FELIKS, Feliks, 1951, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1308. SIDOR, MAREK, Henryk, 1960, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1309. SIDORKIEWICZ, KRZYSZTOF, Emanuel, 1952, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
1310. SIEKIELEWSKI, MACIEJ, Sabin, 1923, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1311. SIEMIENIUK, ALEKSANDER, Aleksander, 1948, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1312. SIERADZKA, ELŻBIETA, Feliks , 1954, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1313. SIKORA, ZBIGNIEW, Alfred, 1955, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1314. SIKORA, WOJCIECH, Stanisław, 1952, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1315. SIKORSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1948, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1316. SITEWSKI, JAN, Jan, 1960, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1317. SIWICKI, RYSZARD, Władysław, 1944, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, dyrektor państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
1318. SIWICKI, PIOTR, Olgierd, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1319. SIWIŃSKI, PAWEŁ, Kazimierz, 1949, 47, ORA Łódź, adwokat
1320. SKALNIAK, LESŁAW, Henryk , 1965, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1321. SKAŁECKI, ADAM, Jan, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1322. SKAWINA, STEFAN, Antoni, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1323. SKOCZYŃSKI, LESŁAW MARIUSZ, Stanisław, 1960, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1324. SKOLIMOWSKI, JANUSZ, Franciszek, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1325. SKORUPA, STANISŁAW, Andrzej, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1326. SKORŻA, ZDZISŁAW, Tadeusz, 1958, 3, Prezes Rady Ministrów, z-ca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
1327. SKOWROŃSKI, ANDRZEJ , Kazimierz, 19498, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1328. SKRYBANT, ADAM, Antoni, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1329. SKRZYDLEWSKI, WITOLD, Henryk, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1330. SKRZYPCZAK, LESZEK, Błażej, 1956, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika urzędu skarbowego
1331. SKRZYPCZYK, WOJCIECH, Hipolit, 1955, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1332. SKRZYPEK, GRZEGORZ, Michał, 1964, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki granicznej
1333. SŁAWIK, KAROL, Ferdynand, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1334. SŁOMIANY, JAN, Feliks, 1952, 22, NIK, pracownik NIK
1335. SŁONINA, RYSZARD ZBIGNIEW, Zygfryd, 1955, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1336. SŁOWIK, JAN, Władysław, 1963, 24 b, Wojewoda Śląski, komendant placówki straży granicznej
1337. SŁOWIŃSKA, TERESA, Stanisław, 1949, 17, Wojewoda Dolnośląski, radna
1338. SŁOWIŃSKI, JERZY, Jan, 1946, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1339. SMALCERZ, CZESŁAW, Władysław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1340. SMOLEŃ, STANISŁAW, Jakub, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1341. SMOLNIK, ANICETA, Wojciech, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1342. SMRECZYŃSKI, JAN, Józef, 1946, 32, Rada Powiatu Lubań, sekretarz
1343. SMUGA, ZBIGNIEW, Czesław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1344. SMUGOWSKI, GRZEGORZ, Marian, 1961, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, wójt
1345. SOBCZAK, ARKADIUSZ, Stanisław, 1955, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1346. SOBCZAK, IRENEUSZ, Kazimierz, 1955, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1347. SOBCZAK, BOGDAN, Mieczysław, 1961, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1348. SOBCZAK, ANDRZEJ, Bogusław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1349. SOBECKA, BARBARA, Stefan, 1949, 32, Rada Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej, sekretarz
1350. SOBOL, JAN, Janusz, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1351. SOBOLEWSKI, MIROSŁAW ANTONI, Antoni, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1352. SOBOLEWSKI, STANISŁAW, Aleksander, 1953, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1353. SOCHACKI, KRZYSZTOF, Zygmunt, 1961, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
1354. SOCHACKI, WOJCIECH, Józef, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1355. SOĆKO, DANUTA, Franciszek, 1965, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1356. SOKALSKI, JAN, Władysław, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
1357. SOKOŁOWSKI, WIESŁAW, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1358. SOLAREWICZ, BOGUSŁAW ZBIGNIEW, Józef, 1955, 17, OIRP Wrocław, radca prawny
1359. SOROKA, ROMUALD, Adolf, 1947, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1360. SOSIŃSKI, RYSZARD, Franciszek, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1361. SOSNOWSKI, RYSZARD, Tadeusz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1362. SOŚNICKI, ZDZISŁAW, Jan, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1363. SOŚNICKI, MARIUSZ, Wacław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1364. SOWA, JANUSZ, Władysław, 1966, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1365. SPERBER, WALDEMAR, Zygmunt , 1959, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1366. SPYCHAJ, ZBIGNIEW MAREK, Witold, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1367. SRACHELSKI, TADEUSZ, Jan, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1368. STACHOŃ, STANISŁAW, Kazimierz, 1941, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1369. STACHURA, ELŻBIETA, Mieczysław, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1370. STANASZEK, MARIUSZ, Jerzy, 1961, 47, ORA Kraków, radca prawny
1371. STANIAK, BOGDAN, Józef, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1372. STANISŁAWSKI, ROBERT, Bogusław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1373. STANKIEWICZ, ZBIGNIEW, Jan, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
1374. STANKIEWICZ, WOJCIECH, Romuald, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1375. STANKOWSKI, WŁODZIMIERZ, Włodzimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1376. STAROSTA, TADEUSZ, Tadeusz, 1929, 47, OIRP Opole, radca prawny
1377. STARUCH, BOGUSŁAW, Mikołaj, 1952, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1378. STARZ, ROMAN, Jan, 1957, 44 c, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Kielce, zastępca dyrektora instytutu
1379. STARZAK, EDWARD, Michał, 1930, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1380. STARZYŃSKI, PIOTR, Józef, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1381. STASZCZYK, JERZY, Antoni, 1945, 29, Ministerstwo Zdrowia, zastępca dyrektora
1382. STASZEWSKI, MARIAN, Józef, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1383. STAWCZYK, ADAM, Jan, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1384. STAWIARCZYK, MARIUSZ, Stanisław, 1959, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1385. STEBELSKI, STANISŁAW, Antoni, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1386. STEC, JÓZEF, Franciszek, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, prezes zarządu spółki
1387. STELMASZCZYK, HENRYK, Władysław, 1929, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1388. STEMPSKI, GRZEGORZ, Wojciech, 1958, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1389. STĘPCZYŃSKA-GORTAT, ELŻBIETA, Zygfryd, 1956, 24 b, Łódzki Urząd Wojewódzki, zastępca dyrektora wydziału
1390. STADOLAK, KAZIMIERZ, Józef, 1955, 22, NIK, pracownik NIK
1391. STRAWA, KRZYSZTOF, Bronisław, 1961, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca powiatowego lekarza weterynarii
1392. STRAWA, KAZIMIERZ, Stanisław, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1393. STREJCZEK, JAROSŁAW, Janusz, 1959, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1394. STRONCZYŃSKI, KRZYSZTOF, Stanisław, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1395. STRYCZYŃSKI, MICHAŁ, Teodor, 1945, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1396. STREZĘPKA, STANISŁAW, Stanisław, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1397. STUDZIŃSKI, EUGENIUSZ, Szymon, 1929, 47, ORA Kraków, adwokat
1398. STUPAK, BRONISŁAW, Józef, 1937, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1399. STYŚ, ELŻBIETA, Eugeniusz, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1400. SUCHOŁBIAK, LUCYNA, Władysław, 1959, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
1401. SUDA, ANDRZEJ, Stefan, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1402. SUJAK, JACEK, Zygmunt, 1965, 24 a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
1403. SULARZ, HENRYK, Bolesław, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1404. SULOWSKI, STANISŁAW , Józef, 1952, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
1405. SULŻYCKI, JERZY, Jan, 1949, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca dyrektora
1406. SUŁKOWSKI, BOLESŁAW WOJCIECH, Maciej, 1927, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1407. SUMERA, JACEK, Jan, 1959, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1408. SUPEŁ, ANDRZEJ, Jan, 1954, 174, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1409. SURAWSKI, TOMASZ, Zygmunt, 1943, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1410. SWATOŃ, JERZY, Józef, 1947, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1411. SWOBODA, GRZEGORZ, Karol, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1412. SYLWESTER, JANUSZ, Jerzy, 1954, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
1413. SYPNIEWSKI, DARIUSZ, Włodzimierz, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1414. SYRYCA, MAREK, Marian, 1954, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1415. SZABLEWSKI, RYSZARD, Piotr, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1416. SZADKOWSKI, GRZEGORZ, Zbigniew, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1417. SZAFRAŃSKI, ANDRZEJ, Mieczysław, 1955, 46, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
1418. SZAJER, JACEK, Jerzy, 1961, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1419. SZAŁATA, TOMASZ, Franciszek, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1420. SZAMBELAŃCZYK, RYSZARD, Jan, 1954, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, prezes zarządu
1421. SZANDECKI, KRZYSZTOF, Józef, 1960, 24 a, Ministerstwo Finansów, naczelnik
1422. SZADKOWSKI, DANIEL MIROSŁAW, Edmund, 1957, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1423. SZCZENIOWSKI, JACEK, Edmund, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1424. SZCZEPANIK, KRZYSZTOF, Wacław, 1950, 22, NIK, pracownik NIK
1425. SZCZEPKOWSKI, DARIUSZ, Henryk, 1967, 24 b, Opolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1426. SZCZEPKOWSKI, STANISŁAW, Władysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1427. SZCZĘSNY, STANISŁAW, Erazm, 1940, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1428. SZCZUREK, MIECZYSŁAW, Józef, 1931, 47, OIRP Kraków, radca prawny
1429. SZCZYGIELSKI, WIESŁAW, Józef, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1430. SZCZYGIEŁ, WOJCIECH, Wojciech, 1956, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, art. 4 pkt. 24 b
1431. SZCZYPKA, ARKADIUSZ, Jerzy, 1967, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1432. SZEWCZYK, JACEK, Tadeusz, 1941, 44 b, Akademia Górniczo-Hutnicza, prodziekan
1433. SZEWCZYK, PAWEŁ, Paweł, 1942, 44 b, Politechnika Śląska, prodziekan
1434. SZEWCZYK, MARIAN, Józef, 1940, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1435. SZKLANY, RYSZARD, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1436. SZKODZIŃSKI, JERZY, Tadeusz, 1956, 47, ORA Kraków, radca prawny
1437. SZLĘK, ZBIGNIEW, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1438. SZMUNIEWSKI, ZBIGNIEW, Zenon, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
1439. SZNICER, ANDRZEJ, Bronisław, 1950, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1440. SZOKA, ROMUALD, Józef, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1441. SZOSTAK, SYLWESTER, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1442. SZTORC, RYSZARD, Zdzisław, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1443. SZTURGULEWSKI, ANDRZEJ, Piotr, 1965, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1444. SZUKSZTA, PIOTR, Witold, 1942, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1445. SZULC, KRYSTIAN, Bronisław, 1959, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1446. SZUSTKIEWICZ, JAN, Stanisław, 1945, 24 a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
1447. SZWAJCOWSKI, KAZIMIERZ, Tadeusz, 1951, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor
1448. SZWADERSKI, MARIAN, Tadeusz, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1449. SZYDŁOESKI, HENRYK, Ryszard, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
1450. SZYK, ZDZISŁAW, Mieczysław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1451. SZYMAŃSKI, JAN, Feliks, 1958, 17, Wojewoda Zachodniopomorski, radny
1452. SZYMAŃSKI, JAN, Józef, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1453. SZYMCZAK, DARIUSZ, Marian, 1965, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1454. SZYMANDERA, JÓZEF, Jan, 1947, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1455. SZYMKOWIAK, MAREK, Jan, 1959, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1456. SZYMONDERA, ANNA, Aleksander , 1952, 44 c, Akademia Wychowania Fizycznego, kwestor
1457. SZYNALIK, JAN, Stefan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1458. SZYSZKO, DIONIZY, Zygmunt, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1459. SZYSZKO, DARIUSZ, Tadeusz, 1965, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1460. ŚLAZYK, BOGUSŁAW, Tomasz, 1957, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
1461. ŚLĄZAK, HANNA, Kazimierz, 1956, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
1462. ŚLEDŹ, IRENA, Marian, 1959, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radna
1463. ŚLIWIŃSKI, STANISŁAW, Tadeusz, 1959, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1464. ŚLUSARSKI, WITOLD, Witold, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1465. ŚMIAŁEK, TADEUSZ, Józef, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1466. ŚMIGIELSKI, DARIUSZ, Kazimierz, 1956, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
1467. ŚWIATŁOWSKI, SŁAWOMIR, Ryszard, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1468. ŚWIĄTEK, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dziekan
1469. ŚWIĄTKIEWICZ, BARBARA, Bronisław, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1470. ŚWIĄTKOWSKI, KRZYSZTOF, Antoni, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1471. ŚWIDWIŃSKI, ANDRZEJ, Mieczysław, 1949, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
1472. ŚWIERCZYŃSKI, KAZIMIERZ, Józef, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1473. ŚWIERDZEWSKI, ANDRZEJ, Zygmunt, 1953, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1474. ŚWIERKULA, ANDRZEJ JAN, Edward, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1475. ŚWIETLICKI, JANUSZ, Bronisław, 1957, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1476. ŚWIETLIK, GRZEGORZ, Roman, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1477. ŚWIERZEWSKI, JACEK MEDARD, Lucjan, 1948, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1478. ŚWIĘS, FRANCISZEK, Władysław, 1946, 47, OIRP Opole, radca prawny
1479. SWISŁOCKI, MICHAŁ, Józef, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Białystok, dyrektor szkoły
1480. TABAKA, WACŁAW, Ignacy, 1950, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1481. TALAREK, JAROSŁAW, Bogdan, 1965, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1482. TARASIŃSKI, JAROSŁAW, Władysław, 1960, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1483. TARASIUK, TAMARA, Józef, 1960, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1484. TARGOŃSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, asesor
1485. TARGOŃSKI, JAN, Paweł, 1950, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
1486. TARNOPOLSKI, RYSZARD, Edward, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1487. TARNOWSKI, JAN, Józef, 1957, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1488. TASIEMSKI, TADEUSZ, Marian, 1937, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1489. TCHÓRZ, JERZY, Piotr, 1960, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, prezes spółki
1490. TEKIEL, KRZYSZTOF, Zdzisław, 1963, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant straży granicznej
1491. TERESIAK, ZBIGNIEW, Leonard , 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1492. TIRNOFIEJUK, ANATOL, Włodzimierz, 1962, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1493. TŁUSTOCHOWICZ, WITOLD, Władysław, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1494. TOBOLEWSKI, LECH, Antoni, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1495. TOKARSKI, JERZY, Jan, 1954, 24 a, Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor
1496. TOMASZEWSKI, TADEUSZ, Tadeusz, 1955, 44 b, Uniwersytet Warszawski, kierownik
1497. TOMCZAK, KRZYSZTOF, Piotr, 1960, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1498. TOMCZYK, STANISŁAW, Franciszek, 1944, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1499. TOMCZYK, STANISŁAW, Józef, 1958, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1500. TOMCZYK, WOJCIECH, Jan, 1940, 47, ORA Warszawa, adwokat
1501. TOMIAK, RYSZARD, Bolesław, 1957, 24 a, Urząd Lotnictwa Cywilnego, naczelnik
1502. TOMICKI, JERZY, Jan, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1503. TOMKIEWICZ, MIROSŁAW, Czesław, 1963, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
1504. TRACZYK, JANINA, Zdzisław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1505. TROCKI, RYSZARD, Henryk, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1506. TRYHUBCZAK, ROMAN, Mieczysław, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1507. TRZASKA, ROBERT, Mieczysław, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1508. TRZCIŃSKI, MAREK, Mieczysław, 1946, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, naczelnik
1509. TRZECIECKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1954, 24 a, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, naczelnik
1510. TRZĘSOWSKA, JADWIGA, Wacław, 1945, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1511. TULISZKA, MIROSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1512. ULICKI, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1925, 47, ORA Warszawa, adwokat
1513. URBAN, MAREK, Roman, 1954, 44 b, Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu, prodziekan
1514. URBANEK, JERZY ADAM, Jan, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1515. URBANSKY, WANDA, Jan, 1954, 33, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
1516. URBAŃSKI, JAN, Stanisław, 1949, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, naczelnik
1517. WACH, JANUSZ, Jan, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1518. WACHOWICZ, EDWARD, Edward, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1519. WALANKIEWICZ, ANTONI, Tadeusz, 1953, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1520. WALAS, EDMUND, Gerard, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1521. WALCZAK, IWONA, Zygmunt, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1522. WALCZAK, MAREK ARKADIUSZ, Mirosław, 1958, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1523. WALKIEWICZ, JAN, Kazimierz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1524. WANAT, LESZEK, Bolesław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1525. WARCHAŁOWSKI, IRENEUSZ, Henryk, 1961, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1526. WASILEWSKI, ZYGMUNT, Feliks, 1948, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1527. WASILEWSKI, JÓZEF, Edward, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1528. WASILEWSKI, TOMASZ, Jan, 1941, 11, OIRP Warszawa, członek służby zagranicznej
1529. WAWROCKI , KRZYSZTOF, Henryk, 1963, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1530. WAWRYNIUK, JAN, Stanisław, 1949, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1531. WAWRZYNIAK, STANISŁAW, Stanisław, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1532. WAWRZYNIAK, PIOTR, Sylwester, 1960, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1533. WĄSOWICZ, WOJCIECH, Marian, 1949, 44 b, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, kierownik
1534. WCISŁO, STANISŁAW, Henryk, 1955, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1535. WDOWIAK, CZESŁAW, Michał, 1943, 47, ORA Gdańsk, adwokat
1536. WEBER, JERZY, Leonard, 1947, 44 c, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dyrektor instytutu
1537. WEJSIS-GOŁĘBIAK, MAŁGORZATA, Edward, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1538. WEPSIĘĆ, GRZEGORZ, Józef, 1958, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1539. WERA, KAZIMIERZ, Alojzy, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1540. WERCZYŃSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1541. WERESZCZAK, GRZEGORZ, Zbigniew, 1955, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
1542. WESOŁOWSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1543. WĘGIELSKI, JANUSZ, Stanisław, 1947, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
1544. WĘGRZYN, FELIKS, Jan, 1943, 47, ORA Kraków, radca prawny
1545. WEGRZYNOWSKI, JAROSŁAW, Józef, 1964, 24 b, Lubuski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1546. WĘŻOWSKI, TADEUSZ, Mieczysław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1547. WIATR, JANUSZ, Czesław, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1548. WIATR, WALDEMAR, Władysław, 1952, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1549. WIATR, GRZEGORZ SŁAWOMIR, Zygmunt, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1550. WIĄCEK, ZOFIA, Jan, 1943, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1551. WICKI, ROMAN, Alfons, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1552. WIEKIERA, STEFAN, Wojciech, 1934, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1553. WIELGUS, KAZIMIERZ, Władysław, 1942, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1554. WIELICKI, LESZEK, Jerzy, 1960, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, komendant
1555. WIERCIŃSKI, ROMAN, Józef, 1961, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1556. WIERZBICKI, ANDRZEJ, Eliasz, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1557. WIERZBICKI, RYSZARD, Franciszek, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1558. WIERZBICKI, JACEK JAN, Józef, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1559. WIERZCHOWSKI, TADEUSZ, Tadeusz, 1952, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1560. WIETRZYK, ZDZISŁAW MARIAN, Aleksander , 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1561. WIĘCEK, DARIUSZ, Feliks, 1959, 24 b, Śląski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1562. WIĘCEK, JERZY, Franciszek, 1947, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1563. WIĘCIOREK, WOJCIECH, Romuald, 1961, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1564. WIĘCKOWSKI, WOJCIECH, Marian, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1565. WIĘCŁAW, JERZY, Kazimierz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1566. WIKTORKO, JERZY, Karol, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1567. WIKTOROWICZ, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1568. WILCZEK, ZDZISŁAW, Józef, 1949, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1569. WILCZYŃSKI, LEONARD, Konstanty, 1929, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1570. WILD, JAN, Adam, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1571. WILK, LESZEK, Emil, 1960, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1572. WILK, WITOLD, Tadeusz, 1954, 41, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1573. WINIARSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1574. WINIARSKI, WIESŁAW, Adam, 1941, 47, ORA Poznań, adwokat
1575. WINIARSKI, JAN, Józef, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, radca prawny
1576. WIŚNIEWSKI, JAN, Franciszek, 1932, 47, ORA Łódź, adwokat
1577. WIŚNIEWSKI, JANUSZ, Henryk, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1578. WIŚNIEWSKI, ALEKSANDER, Jan, 1932, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1579. WIŚNIEWSKI, RYSZARD, Kazimierz, 1955, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego
1580. WIŚNIEWSKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1938, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1581. WIŚNIEWSKI, FRANCISZEK, Wojciech, 1940, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1582. WITASZCZYK, KAZIMIERZ, Andrzej, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1583. WITCZAK, MIECZYSŁAW, Jan, 1958, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1584. WITKOŚ, JÓZEF, Jan, 1948, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1585. WITKOWSKI, ANDRZEJ, Wincenty, 1951, 22, NIK, pracownik NIK
1586. WITKOWSKI, TADEUSZ, Ludwik, 1929, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1587. WŁODARCZYK, ALICJA, Czesław, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1588. WŁODARCZYK, BOGUSŁAW, Bolesław, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1589. WŁODARCZYK, HIERONIM, Józef, 1958, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1590. WŁODARCZYK, ALOJZY, Leopold, 1964, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, wójt
1591. WŁODARSKI, JÓZEF, Jerzy, 1950, 44 b, Uniwersytet Gdański, dziekan wydziału
1592. WNUK, MIROSŁAW, Henryk, 1964, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
1593. WOJCIECHOWSKA, KRYSTYNA, Teodor, 1955, 47, Ministerstwo Skarbu Państwa, radca prawny
1594. WOJCIECHOWSKI, HENRYK, Franciszek, 1943, 47, OIRP Kraków, radca prawny
1595. WOJCIECHOWSKI, CZESŁAW, Stanisław, 1947, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1596. WOJCIECHOWSKI, MIECZYSŁAW, Stanisław, 1947, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1597. WOJCIECHOWSKI, WACŁAW, Tadeusz, 1948, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1598. WOJCIECHOWSKI, BONIFACY, Stanisław, 1952, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1599. WOJCIECHOWSKI, BERNARD, Zbigniew, 1958, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1600. WOJCIECHOWSKI, MARIUSZ, Józef, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1601. WOJEWÓDZKA, BARBARA, Piotr, 1945, 51, Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, audytor wewnętrzny
1602. WOJNA, EDMUND, Alfred, 1950, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, burmistrz
1603. WOJNOWSKI, MARIAN, Aleksander, 1935, 47, ORA Opole, adwokat
1604. WOJTAL, RYSZARD, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1605. WOJTKOWIAK, ANDRZEJ, Franciszek, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Wrocław, dyrektor szkoły
1606. WALICKI, MARIAN, Franciszek, 1941, 44 b, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dziekan
1607. WOLNIAK, MARIUSZ, Leszek, 1955, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1608. WOLSKI, MARCIN, Sylwester, 1971, 40, Łódzki Urząd Wojewódzki, członek rady
1609. WOLSKI, JAKUB, Mieczysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1610. WORONOWICZ, BOLESŁAW, Jan, 1956, 24 b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
1611. WOROTNICKI, JANUSZ, Jan, 1961, 24 b, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki SG
1612. WORWA, JERZY, Władysław, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1613. WOŻNIAK, JACEK, Mieczysław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1614. WOŹNIAK, JAN, Ignacy, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wójt
1615. WOŹNIAK, BOŻENA, Józef, 1956, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1616. WOŹNIAK, WOJCIECH JERZY, Stanisław, 1964, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1617. WOŹNIAK, MARIUSZ , Aurelian, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1618. WOŹNIAK, RYSZARD, Marian, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1619. WOŹNICZKA, KAZIMIERZ, Józef, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1620. WÓJCICKA-KUROPATWA, MAŁGORZATA, Ryszard, 1955, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1621. WÓJCIK, ANTONI, Leon, 1957, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1622. WÓJCIK, STANISŁAW, Józef, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1623. WÓJTOWICZ, ANDRZEJ, Zbigniew, 1967, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1624. WRONA, WŁADYSŁAW, Stefan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1625. WRONA, JULIAN, Marian, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
1626. WROTNIAK, SŁAWOMIR, Marian, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1627. WRÓBLEWSKI, ANDRZEJ, Andrzej, 1947, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1628. WRÓBLEWSKI, WIESŁAW, Edmund, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1629. WRÓBLEWSKI, ANDRZEJ , Alojzy, 1956, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1630. WRÓBLEWSKI, WIESŁAW, Aleksander, 1960, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1631. WRÓBLEWSKI, ZENON, Franciszek, 1945, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
1632. WRZESIŃSKI, WŁODZIOMIERZ, Feliks, 1952, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1633. WUJEC, WŁADYSŁAW, Zygmunt, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1634. WYBIRAL, IWONA MAGDALENA, Edmund, 1958, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1635. WYGANOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1951, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wójt
1636. WYKURZ, ANDRZEJ, Henryk, 1948, 47, OIRP Opole, radca prawny
1637. WYSOCKI, MIROSŁAW, Mirosław, 1941, 44 c, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, zastępca dyrektora
1638. WYSOCKI, PIOTR, Jan, 1957, 32, Urząd Gminy w Mielniku, sekretarz
1639. WYSZYŃSKI, TADEUSZ, Kazimierz, 1932, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1640. WYSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1947, 47, ORA Kraków, radca prawny
1641. ZABOROWSKA, BARBARA, Bolesław, 1949, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1642. ZABORSKI, MARIAN, Władysław, 1948, 44 c, Politechnika Łódzka, dyrektor instytutu
1643. ZADWOMY, ZENON, Jan, 1957, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1644. ZAJĄC, BOGUSŁAW, Stefan, 1943, 22, NIK, kontroler NIK
1645. ZAJĄC, JÓZEF, Jan, 1947, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor
1646. ZAJĄC, LESZEK JAN, Jan, 1957, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1647. ZAJĄC, MIROSŁAWA DANUTA, Mieczysław, 1943, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1648. ZAJDLER, WŁADYSŁAW, Władysław, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
1649. ZALESKI, STANISŁAW, Władysław, 1944, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
1650. ZALEWSKA, BOŻENA, Kazimierz, 1953, 47, OIRP Opole, radca prawny
1651. ZALEWSKI, JACEK, Jan, 1964, 24 a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji, dyrektor
1652. ZAMARA, JERZY, Stanisław, 1951, 35, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1653. ZANIEWICZ, MARIAN, Jan, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1654. ZARĘBA, ZBIGNIEW, Czesław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1655. ZSADA, ANTONI, Mieczysław, 1956, 47, ORA Kraków, radca prawny
1656. ZATORSKI, LESŁAW, Jan, 1953, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1657. ZAWADA, WALDEMAR, Wacław, 1955, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1658. ZAWADZKA, DANUTA, Kazimierz, 1947, 47, OIRP Opole, radca prawny
1659. ZAWALAK, ANNA, Edward, 1953, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, naczelnik
1660. ZAWALONKA, JERZY, Stanisław, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1661. ZAWORSKI, MIROSŁAW, Józef, 1949, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat, 1662. ZDANOWICZ, WANDA, Janusz, 1958, 45, Mazowiecki Kurator Oświatowy, dyrektor szkoły
1663. ZDEBSKI, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1664. ZDROJEWSKA, EWA MARIA, Stanisław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1665. ZDROJEWSKI, CZESŁAW, Eugeniusz, 1959, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1666. ZDUNEK, JAROGNIEW, Witold, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
1667. ZDYNIAK, ALEKSY, Piotr, 1936, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
1668. ZELENT, JAN, Kazimierz, 1940, 47, OIRP Opole, radca prawny
1669. ZELWIAŃSKI, RYSZARD, Zygmunt, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1670. ZEMBRZUSKI, WŁODZIMIERZ, Tadeusz, 1946, 22, NIK, główny specjalista
1671. ZGANIACZ, KAZIMIERZ, Czesław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1672. ZIELENKIEWICZ, JANUSZ, Sergiusz, 1957, 24 a, Ministerstwo Finansów, naczelnik
1673. ZIELIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1941, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1674. ZIELIŃSKI, ANDRZEJ, Edward, 1945, 44 b, Uniwersytet Medyczny Łódź, prodziekan
1675. ZIEMBA, ANDRZEJ, Stanisław, 1950, 44 c, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zastępca dyrektora
1676. ZIENDARA, ZDZISŁAW, Ignacy, 1939, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1677. ZIĘBA, JERZY, Władysław, 1951, 47, ORA Bielsko Biała, adwokat
1678. ZIĘBOWICZ, HENRYK, Bolesław, 1959, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1679. ZIÓŁKOWSKI, TADEUSZ , Marian, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt
1680. ZIÓŁKOWSKI, BOGUSŁAW, Wincenty, 1954, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1681. ZIÓŁKOWSKI, ADAM, Władysław, 19622, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1682. ZŁOTKOWSKI, MAREK, Jan, 1966, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1683. ZŁOTOWSKI, JANUSZ, Bogumił, 1955, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1684. ZMACZYŃSKI, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1685. ZWARYSIEWICZ, WIKTOR, Jan, 1947, 47, ORA Kraków, radca prawny
1686. ZWIERKO, JAN, Józef, 1950, 44 c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, kanclerz
1687. ZYSKOWSKI, MIECZYSŁAW, Jerzy, 1960, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, starosta, radny
1688. ŻAK, JERZY, Zygmunt, 1946, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1689. ŻAKOWIAK, PIOTR, Henryk, 1961, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat
1690. ŻARKIEWICZ, ZYGMUNT, Bronisław, 1966, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1691. ŻBIKOWSKI, JAROSŁAW, Piotr, 1958, 44 c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Biała Podlaska, dyrektor instytutu
1692. ŻBIKOWSKI, WALDEMAR, Franciszek, 1957, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
1693. ŻEBRYK, HENRYK, Kazimierz, 1949, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1694. ŻELEŹNY, ZDZISŁAW, Leon, 1951, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1695. ŻNIJEWSKI, RAFAŁ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1696. ŻOŁĄDKOWSKA, MARZENNA, Janusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1697. ŻÓŁNOWSKI, ANDRZEJ, Anatol, 1964, 24 b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
1698. ŻUDRO, SŁAWOMIR, Henryk, 1955, 22, NIK, pracownik NIK
1699. ŻUKOWSKI, WŁODZIMIERZ, Stefan, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1700. ŻUKOWSKI, JAN, Julian, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1701. ŻURAW, TADEUSZ, Jan, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1702. ŻYDAK, STANISŁAW, Jan, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1703. ŻYGADŁO, JERZY, Zygmunt, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1704. ŻYGŁOWICZ, STANISŁAW, Józef, 1949, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny, członek zarządu powiatu
1705. ŻYŁA, GRZEGORZ, Czesław, 1962, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
1706. ŻYWOTKO, MIECZYSŁAW, Stefan, 1950, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu

Wykaz 1706 osób
wykonujących obecnie funkcje publiczne, które przyznały się do współpracy z SB i złożyły w IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne
Raportnowaka.pl pzekazał w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne.
Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne
600. KASTELIK, STANISŁAW, Franciszek, 1959, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
601, KASZA, HUBERT, Augustyn, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
602, KASZAK, PIOTR EDWRAD, Jan, 1966, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
603. KASZCZYC, TADEUSZ, Adolf, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
604. KASZUBSKI, BOGDAN, Józef, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
605. KASZYŃSKI, TOMASZ, Adam, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
606. KAWA, TADEUSZ, Antoni, 19742, 47, OIRP Katowice, radca prawny
607. KAWECKI, KRZYSZTOF, Franciszek, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
608. KAWECKI, STEFAN, Jan, 1932, 17, OIRP Kraków, radca prawny
609. KAWECKI, WIESŁAW, Józef, 1953, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
610. KAWKA, ADAM, Janusz, 1964, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
611. KAZIMIERCZAK, WALDEMRA, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
612. KAŹMIERCZAK, PRZEMYSŁAW, Zbigniew, 1956, 17, Urząd Gminy Przygrodzie, wójt
613. KAŹMIERCZAK, JERZY, Władysław, 1946, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
614. KEGEL, ANDRZEJ, Antoni, 1961, 45, Ministerstwo Sprawiedliwości, dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
615. KEJNA, JERZY, Karol, 1935, 47, ORA Płock, adwokat
616. KĘDRA, EUGENIUSZ, Ignacy, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
617. KĘDZIEREWICZ, BOLESŁAW, Franciszek, 1950, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt
618. KĘDZIOR, KRZYSZTOF, Józef, 1940, 24b, Politechnika Warszawska, dziekan
619. KĘPIŃSKA, STANISŁAWA, Władysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
620. KĘPKA, ANDRZEJ, Jan, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
621. KIEŁBASA, WŁODZIMIERZ, Adam, 1938, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
622. KIEŁBOWICZ, BARBARA, Paweł, 1951, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
623. KIJEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
624. KILIAŃSKI, MAREK, Władysław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
625. KILIAŃSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
626. KLASZTORNY, WIESŁAW, Roman, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
627. KLEIN, STEFAN, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
628. KLIMAS, KRZYSZTOF, Henryk, 1961, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
629. KLIMCZAK, MARIAN, Paulin, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
630. KLIMKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
631. KLONOWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
632. KLUJ, BOGUSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
633. KLUPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW, Dionizy, 1956, 34, Prezes Rady Ministrów, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
634. KŁOCZKO-PIENIĄŻEK, ZOFIA BARBARA, Jan, 1956, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
635. KŁOSIEWICZ, KRZYSZTOF, Stanisław, 1953, 47, OIRP, radca prawny
636. KŁOSIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1934, 47, OIRP, radca prawny, adwokat
637. KŁOSOSWKI, ANDRZEJ, Władysław, 1954, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
638. KŁYSZ, JAN, Józef, 1958, 47, OIRP, radca prawny
639. KNAPIK, ANDRZEJ, Władysław, 1947, 47, OIRP, radca prawny
640. KNAPP, MARCIN, Zbigniew, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
641. KNIAŻ, JAN, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
642. KNOROWSKA, MARIA , Tadeusz, 1954, 17, Przewod. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, radna
643. KNYZIAK, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
644. KOBIEROWSKI, HENRYK, Anastazy, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
645. KOBUSIŃSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
646. KOBYŁKA, IWONA, Henryk, 1972, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor
647. KOCAJ, KRZYSZTOF, Jan, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
648. KOCEL-KREKORA, ZOFIA, Witold, 1954, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
649. KOCERKA, KRZYSZTOF, Edward, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
650. KOCHANOWICZ, EDWARD, Zygmunt, 1948, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
651. KOCHANOPWSKI, FRANCISZEK, Franciszek, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
652. KOCOT, HENRYK, Henryk, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
653. KOKSZTYS, IRENEUSZ, Eugeniusz, 1959, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat
654. KOLANO, ZBIGNIEW, Bolesław, 1957, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
655. KOLASIŃSKI, CEZARY, Błażej, 1963, 47, OIRP Poznań, radca prawny
656. KOLEŚNIK, WACŁAW, Jan, 1925, 47, ORA Olsztyn,
657. KOLESNIK, ZYGMUNT, Czesław, 1940, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
658. KOLOSA, CZESŁAW JULIAN, Stefan, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
659. KOŁAKOWSKI, BOGDAN, Piotr, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
660. KOŁCZ, JÓZEF, Józef, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, burmistrz
661. KOŁODZIEJ, WALDEMAR, Alfred, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
662. KOŁODZIEJCZYK, IRENEUSZ, Zygmunt, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
663. KOŁODZIEJSKI, MICHAŁ, Tomasz, 1931, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
664. KOŁTOŃSKI, JULIAN, Jan, 1945, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, dyrektor spółki
665. KOMISARCZYK, EDMUND, Stanisław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
666. KONCZEWSKI, GRZEGORZ, Franciszek, 1956, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego
667. KONDEJA, KRYSTYNA, Józef, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
668. KONIOR, HENRYK, Franciszek, 1954, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
669. KONKIEL, MAREK, Pantaleon, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
670. KONON, TADEUSZ, Wincenty, 1925, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
671. KONOPACKI, BOGDAN, Józef, 1954, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, naczelnik
672. KONOPKA, JAN, Jan, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny
673. KOŃCZAŁ, GRAŻYNA, Feliks, 1954, 44b, Politechnika Wrocławska, zastępca dyrektora
674. KOPASZEWSKI, JERZY, Sylwester, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
675. KOPCZYŃSKI, DARIUSZ, Janusz, 1965, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
676. KOPEĆ, ANDRZEJ, Franciszek, 1944, 42, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
677. KOPIJ, JARPSŁAW, Karol, 1959, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
678. KOPCIŃSKI, WIESŁAW, Władysław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
679. KOPYT, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
680. KORABIK, WIESŁAW, Kazimierz, 1959, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
681. KORAJDA, JÓZEF, Stanisław, 1944, 47, OIRP Kraków, radca prawny
682. KORCZAK, LESZEK, Stanisław, 1958, 22, NIK, kontroler NIK
683. KORNELSKI, KRZYSZTOF, Wiktor, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
684. KORNOBIS, RYSZARD, Feliks, 1946, 47, ORA Opole, adwokat
685. KORPYŚ, BRONISŁAW, Jan, 1941, 47, OIRP Opole, radca prawny
686. KORZENIECKI, JAROSŁAW STANISŁAW, Stanisław, 1958, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
687. KORZENIOWSKI, EMIL WŁADYSŁAW, Karol, 1945, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
688. KOSELA, MIROSŁAW, Henryk, 1940, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, likwidator związku międzygminnego
689. KOSIADA, CZESŁAW WALDEMAR, Wacław, 1953, 18, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
690. KOSICKI, FRANCISZEK, Mieczysław, 1953, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
691. KOSIŃSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
692. KOSTECKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
693. KOSTKA, STANISŁAW, Stanisław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
694. KOSTOWSKI, MARIAN, Kazimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
695. KOT, MARIAN, Józef, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
696. KOWAL, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
697. KOWALCZEWSKI, MARIUSZ, Zygmunt, 1962, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, naczelnik wydziału
698. KOWALCZYK, KRZYSZTOF, Franciszek, 1956, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzki policji
699. KOWALCZYK, HENRYK, Edward, 1958, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
700. KOWALCZYK, ZBIGNIEW, Czesław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
701. KOWALCZYK, JANUSZ EDWARD, Mieczysław, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
702. KOWALCZYK, ELŻBIETA, Roman, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
703. KOWALEWSKI, KAZIMIERZ LEON, Leon, 1950, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
704. KOWALEWSKI, DARIUSZ JULIUSZ, Józef, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
705. KOWALIK, GRAŻYNA, Jan, 1966, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
706. KOWALSKA, GRAŻYNA, Włodzimierz, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
707. KOWALSKI, MAREK, Michał, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
708. KOWALSKI, ANDRZEJ, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
709. KOWALSKI, MARIAN, Kazimierz, 1947, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
710. KOWALSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
711. KOWALSKI, WALDEMAR, Wacław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
712. KOZAK, ZBIGNIEW JERZY, Piotr, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
713. KOZAK, KAZIMIERA, Edward, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
714. KOZAKIEWICZ, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1948, 47, OIPR Opole, radca prawny
715. KOZIARA, MAREK, Stanisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
716. KOZIK, MARIAN, Józef, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
717. KOZŁOWSKI, RYSZARD, Jan, 1960, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
718. KOZŁOWSKI, MAREK, Edward, 1956, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
719. KOZŁOWSKI, EDMUND, Feliks, 1938, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
720. KOZŁOWSKI, TOMASZ, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
721. KOZŁOWSKI, STANISŁAW, Józef, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
722. KOZYRA, JAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
723. KOZYRA, WIESŁAW, Stanisław, 1958, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
724. KRAHEL, STANISŁAW, Witold, 1956, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
725. KRAJ, WOJCIECH, Eugeniusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
726. KRAJEWSKI, ZBIGNIEW, Zdzisław, 1959, 47, ORA Katowice, adwokat
727. KARKOWCZYK, HENRYK, Franciszek, 1931, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
728. KRASNOWIECKI, MIROSŁAW, Jan, 1954, 29, Ministerstwo Zdrowia,
729. KRASOWSKI, JERZY, Mikonor, 1947, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
730. KRASZEWSKI, STANISŁAW, Adam, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
731. KRASZEWSKI, CZESŁAW, Bronisław, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
732. KRAŚNIAŃSKI, LECH, Zdzisław, 1957, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
733. KRAUZE, ANDRZEJ, Henryk, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wicestarosta
734. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
735. KRAWCZYK, ARTUR, Jerzy, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
736. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Stefan, 1953, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
737. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Władysław, 1958, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radna
738. KRECZMER, BARBARA, Mieczysław, 1962, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
739. KREFT, ROMAN, Leon, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
740. KRETKKOWSKA, MAŁGORZTA, Józef, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
741. KRĘCISZ, STEFAN, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
742. KRĘPSKI, JERZY, Władysław, 1956, 32, Rada Gminy w Dębowej Kłodzie, sekretarz
743. KRĘTOWSKI, ANDRZEJ, Kazimierz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
744. KROWICKI, KAZIMIERZ, Franciszek , 1923, 47, OIRP Poznań, radca prawny
745. KRÓL, LEON, Piotr, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
746. KRÓLAK, WOJCIECH, Tadeusz, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
747. KRÓLIKOWSKI, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1947, 47, ORA Kielce, adwokat
748. KRÓLIKOWSKI, ANDRZEJ, Zygfryd, 1957, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
749. KRÓLIKOWSKI, RYSZRAD, Stefan, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
750. KRUCZKOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1945, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy inspektor sanitarny
751. KRUK, JANUSZ, Tadeusz, 1965, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
752. KRUKOWSKI, STEFAN, Ryszard, 1957, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
753. KRUKOWSKI, JÓZEF, Antoni, 1944, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
754. KRUSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
755. KRYNICKA, AURELIA, Bronisław, 157, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
756. KRYŃSKI, MAREK, Jan, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
757. KRYSIAK, ZDIZSŁAW, Alfons, 159, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
758. KRYSTECKI, WŁADYSŁAW, Szczepan, 1945, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
759. KRYSZTOFIAK, SYLWESTER, Stanisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
760. KRYSZTOFOWICZ, KRZYSZTOF, Franciszek, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
761. KRZASTEK, RYSZARD, Jan, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
762. KRZERMIEŃ, WŁODZIMIERZ, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
763. KRZEMIŃSKA, JÓZEF, Stanisław, 1956, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
764. KRZYWDA, JAN, Eugeniusz, 1951, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
765. KRZYŻOSTANIAK, MAREK, Stanisław, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
766. KSIĄŻEK, EDWARD, Kazimierz, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
767. KUBERSKI, ALEKSANDER, Włodzimierz, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
768. KUBIAK, STANISŁAW, Antoni, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
769. KUBIAK, GRZEGORZ, Marian, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
770. KUBŚ, MARIUSZ, Antoni, 1962, 17,45, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny, dyrektor szkoły
771. KUCHARSKI, KRZYSZTOF, Józef, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
772. KUDRELEK, JAN, Czesław, 1963, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu
773. KUFEL, TADEUSZ, Stanisław, 1948, 47, OIRP Lublin, radca prawny
774. KUFFEL, JACEK, Andrzej, 1950, 24a, Przewod Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektor
775. KUKUŁA, ANDRZEJ, Leon, 1954, 54b, Łódzki Urząd Wojewódzki, z-ca naczelnika urzędu skarbowego
776. KUKRBA, ALEKSANDER, Jan, 1939, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
777. KULESZA, CZESŁAW, Czesław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
778. KULIKOWSKA, URSZULA, Urszula, 1968, 24a, Rzecznik Praw Obywatelskich, zastępca dyrektora
779. KULIŃSKI, ROBERT, Robert, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
780. KULUS, ROBERT, Robert, 1968, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
781. KUMISZCZO, STANISŁAW, Stanisław, 1960, 24a, Straż Graniczna, zastępca dyrektora
782. KURCZEWSKI, MARIAN, Marian, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
783. KURDA, HENRYK, Henryk, 1956, 41, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
784. KUREK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1962, 24b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
785. KUREK, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1958, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
786. KUREK, ANDRZEJ, Ryszard, 1958, 47, OIRP Łódź, radca prawny
787. KUROWSKI, JORDAN, Zenon, 1966, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
788. KUROWSKI, MIECZYSŁAW, Julian, 1941, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
789. KURSTAK, MIROSŁAW, Wacław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
790. KURTO, JÓZEF, Mieczysław, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
791. KUŚMIERCZAK, JÓZEF, Roman, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
792. KUŚMIERZAK, WACŁAW JÓZEF, Józef, 1942, 47, OIRP Opole, radca prawny
793. KUTEN, MIROSŁAW, Michał, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
794. KUŹMA, JAN, Wacław, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
795. KUŹMA, ANDRZEJ, Zenon, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
796. KUŹMICKI, ZENON, Stanisław, 1960, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
797. KWAK, ANDRZEJ, Jan, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny
798. KWASEK, MAREK, Leszek, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
799. KWAŚNIEWSKI, MARIUSZ, Leszek, 1945, 32, Rada Gminy w Zabrzu, sekretarz
800. KWAŚNIAK, ANDRZEJ, Paweł, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
801. KWIATKOWSKI, ADAM, Józef, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
802. KWIEK, WACŁAW, Józef, 1946, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
803. KYRCZ, ADAM, Wit, 1964, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
804. LACH, WŁODIMIERZ, Władysław, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
805. LAKOTA, JERZY, Wilhelm, 1937, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
806. LAMKOWSKA, JOANNA, Stanisław, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
807. LASEK, STANISŁAW, Piotr, 1959, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
808. LASKOWSKI, KRZYSZTOF, Bronisław, 1954, 47, OIRP Katowice, radca prawny
809. LECH, WACŁAW STANISŁAW, Eustachy, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
810. LENARD, WIESŁAW, Paweł, 1956, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
811. LENDZIAN-STRUGAŁA, KRYSTYNA, Jerzy, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny
812. LEŚNIEWSKI, RYSZARD, Tadeusz, 1954, 24b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzkiego policji
813. LEŚNIEWSKI, JAN, Stanisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
814. LEWANDOWSKI, PIOTR, Władysław, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
815. LEWANDOWSKI, MACIEJ, Benedykt, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
816. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
817. LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF, Klemens, 1947, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
818. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Zenon, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
819. LEWCZUK, BOGDAN, Edward, 1955, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
820. LICHOŚ, MARIAN, Tadeusz, 1946, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
821. LICZNERSKI, BENEDYKT, Witold, 1936, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek centralnej komisji
822. LIPERT, MAREK, Jan, 1957, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , zastępca szefa BOR
823. LIPIEC, FRANCISZEK, Jan, 1957, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
824. LIPIŃSKA, TERESA, Kazimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
825. LIPNIOWIECKI, MAREK, Ryszard, 1951, 30, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu
826. LIPSKI, MAREK, Jan, 1926, 47, ORA Warszawa, adwokat
827. LIPSKI, TADEUSZ, Józef, 1949, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
828. LIS, MAREK, Romuald, 1959, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
829. LISIAK, RYSZARD, Lucjan, 1946, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
830. LISIECKI, MAREK, Stanisław, 1950, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komisji akredytacyjnej
831. LISIEWICZ, ZENON, Józef, 1966, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
832. LISOWSKI, MAREK, Jan, 1955, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
833. LISOWSKI, ZENON, Władysław, 1938, 47, OIRP Katowice, radca prawny
834. LISTOWSKI, ZYGMUNT, Antoni, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
835. LISZCZ, LESZEK, Jan, 1946, 47, OIRP Lublin, radca prawny
836. LODOWSKI, EDWARD, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
837. LOREK, ANDRZEJ, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
838. LUKS, KRZYSZTOF, Julian, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
839. LUŚTYK, ANDRZEJ, Józef, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
840. LUTRZYKOWSKI, JAN, Władysław, 1949, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
841. ŁABUŚ, MAREK, Adam, 1952, 47, OIRP Opole, radca prawny
842. ŁADA, WŁADYSŁAW, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
843. ŁADOSZ, TADEUSZ, Feliks, 1964, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
844. ŁAJDECKI, CZESŁAW, Aleksander, 1932, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
845. ŁASECKI, BOGDAN, Franciszek, 1947, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
846. ŁASKA, DARIUSZ, Bogusław, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
847. ŁĄCKI, MILENIUSZ, Mieczysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
848. ŁĄK, JAN, Stanisław, 1950, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
849. ŁĘCKI, ZDZISŁAW, Tadeusz, 1950, 28, Instytut Pamięci Narodowej, pracownik
850. ŁĘSZCZAK , LUCYNA, Władysław, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
851. ŁOBOCKI, KAZIMIERZ, Julian, 1949, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
852. ŁOCHOWICZ, ALINA, Bolesław, 1961, 740, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
853. ŁOSIK, JACEK, Jerzy, 1961, 24a, Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor
854. ŁUBIŃSKI WIESŁAW; Stanisław; 1959; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
855. ŁUCZAK ROMAN; Henryk, 1959, 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
856. ŁUCZKIEWICZ LESZEK; Konrad; 1957; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
857. ŁUGOWSKI LECHOSŁAW; Władysław; 1944; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia
858. ŁUKASIEWICZ ROMAN; Kazimierz, 1957; 17; Wojewoda Lubelski; radny
859. ŁUKASIK FERDYNAND WIESŁAW; Władysław, 1941; 17; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; radny
860. ŁUKASIK LUCJAN; Jan; 1943; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
861. ŁUKASIUK TADEUSZ; Stanisław; 1950; 47; OIRP Katowice; radca prawny
862. ŁUKASZEWICZ MAREK; Jerzy; 1954; 47; ORA Katowice; adwokat
863. ŁUKASZEWSKI ALFRED; Kazimierz; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk
864. ŁUKAWIECKI KAZIMIERZ; Jan; 1950; 29; Ministerstwo Zdrowia; dyrektor oddziału NFZ
865. MACHALICA MARIAN; Wilhelm; 1948; 17; Śląski Urząd Wojewódzki, radny
866. MACHERZYŃSKI EDWARD; Teofil; 1926; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
867. MACHOWSKI EDWARD; Franciszek; 1948; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
868. MACIEJEWSKI WALDEMAR; Wiesław; 1947; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
869. MACKIEWICZANDRZEJ; Ludwik; 1948; 24 a; Straż Graniczna; zastępca dyrektora
870. MAĆKOWIAK ZBIGNIEW; Roman; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
871. MAĆKOWIAK JERZY; Jan, 1959; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
872. MADEJ MAREK; Mieczysław; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
873. MADEJCZYK ANDRZEJ; Zbigniew; 1950; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
874. MAGDA CEZARY; Tadeusz; 1960; 24 b; Śląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
875. MAGNUSZEWSKI ARTUR; Andrzej; 1957; 44 c; Uniwersytet Warszawski; dyrektor instytutu
876. MAJER WOJCIECH; Jan; 1965; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
877. MAJEWSKI TADEUSZ; Józef; 1947; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
878. MAJEWSKI WŁODZIMIERZ; Henryk; 1956; 40; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
879. MAJKA JERZY; Władysław; 1948; 3; Ministerstwo Zdrowia; inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
880. MAJSTEREK WŁODZIMIERZ; Franciszek; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
881. MAJSTROWICZ SŁAWOMIR; Włodzimierz; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant straży granicznej
882. MAKAREWICZ JANINA; Tadeusz; 1931; 47; OIRP Poznań; radca prawny
883. MAKIEŁA ADAM; Mieczysław; 1947; 40; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; członek zarządu
884. MAKOWSKI MAREK; Stanisław; 1949; 22; NIK; pracownik NIK
885. MAKOWSKI WIESŁAW, Czesław; 1953; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
886. MAKUŁA JAROSŁAW, Kazimierz; 1962; 27; Narodowy Bank Polski; szef ochrony
887. MALAK ZBIGNIEW, Edmund; 1955; 47; OIRP Toruń; radca prawny
888. MALCZEWSKI EDMUND; Stefan; 1951; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
889. MALEC JAN; Michał; 1942; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
890. MALIK WACŁAW; Adam; 1949; 47; ORA Kraków; radca prawny
891. MALINOWSKI TADEUSZ; Jan; 1951; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
892. MALINOIWSKI PIOTR; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
893. MALITKA BARBARA; Adam; 1952; 47; Ministerstwo Sprawiedliwości; notariusz
894. MALKA KRZYSZTOF; Aleksander; 1956; 47; OIRP Łódź; radca prawny
895. MALUCHNIK KRZYSZTOF; Czesław; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant placówki służby granicznej
896. MAŁECKI FRANCISZEK; Walenty; 1947; 27; Narodowy Bank Polski; główny specjalista
897. MAŁKOWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1948; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; wójt
898. MANDECKI MAREK; Jerzy; 1950; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
899. MANDRAK LESŁAW; Lesław; 1954; 24, 4; Główny Inspektor Pracy; kierownik działu
900. MANTYKIEWICZ JANUSZ; Józef; 1950; 11, 47; Ministerstwo Spraw Zagranicznych i OIRP Warszawa; członek służby zagranicznej, radca prawny
901. MAŃCZYK DARIUSZ; Czesław; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
902. MAŃTURZYK WAWRZYNIEC; Adam; 1941; 47; OIRP Lublin; radca prawny
903. MARAS JERZY; Edward; 1955; 47; OIRP Rzeszów; radca prawny
904. MARCINEK JERZY; Roman; 1953; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
905. MARCINIAK HENRYK; Ignacy; 1952; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
906. MARCINIAK GRZEGORZ; Stanisław; 1966; 47; OIRP Poznań; radca prawny
907. MARCINKOWSKI MAREK; Czesław; 1946; 45; Kuratorium Oświaty Katowice; dyrektor szkoły
908. MARCOLA WOJCIECH; Roman; 1965; 24 b; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
909. MARCZAK JACEK; Władysław; 1942; 47; ORP Bydgoszcz; radca prawny
910.MAREK ANDRZEJ; Piotr, 1955; 45; Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
911. MARKIEWICZ EDWARD; Aleksander; 1949; 17; Lubuski Urząd Wojewódzki; radny
912. MARKIEWICZ LESZEK; Zygmunt; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
913. MARKOWICZ ANDRZEJ; Alojzy; 1947; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
914. MARKOWICZ ANDRZEJ; Bolesław, 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
915. MARKOWSKI MARIAN; Jan; 1934; 47; ORA Bydgoszcz; adwokat
916. MARKOWSKI WALDEMAR; Stanisław; 1958; 2; Państwowa Komisja Wyborcza; kandydat na posła
917. MARTYNOWSKI WIESŁAW STEFAN; Jan; 1947; 47; OIRP Olsztyn; radca prawny
918. MARZEC SŁAWOMIR; Zdzisław; 1961; 47; ORA Toruń; adwokat
919. MASŁOWSKI KRZYSZTOF; Czesław; 1954; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa; inspektor do spraw kontroli
920. MASŁOWSKI WIESŁAW; Czesław; 1953; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
921. MASTALERZ LECH; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
922. MAŚLANKA WŁADYSŁAW; Jan; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
923. MATCZAK KRZYSZTOF; Józef; 1963; 24 b; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta WKU
924. MATERNY EWA; Kazimierz; 1947; 47; OIRP Wrocław; radca prawny
925. MATRYBA MIECZYSŁAW; Jan; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
926. MATULEWICZ JAN; Zefiryn; 1950, 24 A; Główny Inspektor Pracy; zastępca okręgowego inspektora pracy
927. MATUSIAK ANDRZEJ; Jan; 1951; 24 a; Komenda Główna Straży Granicznej; naczelnik
928. MATUSZAK STANISŁAW; Stanisław; 1952; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
929. MATUSZAK ROMAN; Teodor; 1962; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
930. MATUSZEWSKI LUCJAN; Franciszek; 1951; 22; NIK; główny specjalista kontroli państwowej
931. MATUSZEWSKI LECH; Jan; 1968; 47; Śląski Urząd Wojewódzki; radca prawny
932. MATUSZEWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1946. 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
933. MATYJA ZBIGNIEW; Tadeusz; 1949; 47; OIRP Opole; radca prawny
934. MATYJA STANISŁAW; Jan; 1951; 47; OIRP Katowice; radca prawny
935. MATYSIAK KRZYSZTOF; Jan; 1963; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
936. MATYSIAK TERESA; Jan; 1963; 45; Mazowiecki Kurator Oświatowy; dyrektor szkoły
937. MAZAJŁO URSZULA; Antoni; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
938. MAZUR MIROSŁAW; Ireneusz; 1959; 24 b; Łódzki Urząd Wojewódzki; z-ca komendanta placówki straży granicznej
939. MAZUR STANISŁAW; Henryk; 1955; 44 b; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; prodziekan
940. MAZUR RYSZARD; Józef; 1955; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce; inspektor
941. MAZUR ZYGMUNT; Stanisław; 1945; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
942. MAZURKIEWICZ JAN; Jan; 1954; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
943. MERKISZ JERZY; Leonard; 1947; 44 c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu
944. MIAŚKIEWICZ ZBIGNIEW; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
945. MICHALAK CZESŁAW; Jan; 1947; 47; OIRP opole; radca prawny
946. MICHALAK KAZIMIERZ; Romuald; 1935; 47; ORA Poznań; adwokat
947. MICHALAK TOMASZ; Stanisław; 1963; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
948. MICHALSKI WOJCIECH; Stanisław; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Szczecin; dyrektor szkoły
949. MICHALSKI GRZEGORZ; Franciszek; 1960; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
950. MICHALSKI MAREK; Józef; 1953; 47; Izba Adwokacka Wrocław; adwokat
951. MICHAŁOWSKI JAN; Kazimierz; 1946; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
952. MICHNOWSKI ZBIGNIEW; Stanisław; 1965; 51; Krajowe Biuro Wyborcze; audytor wewnętrzny
953. MIECHOWICZ WALDEMAR; Jan; 1958; 24 b; Lubelski Urząd Wojewódzki; naczelnik
954. MIECZKOWSKI JANUSZ; Tadeusz; 1926; 47; ORA, OIRP w Warszawie; adwokat, radca prawny
955. MIELCZAREK JAN; Wacław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
956. MIELNIK KRYSTYNA; Mieczysław; 1954; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; radna
957. MIERZWA MICHAŁ; Michał; 1954; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
958. MIGAS JERZY; Wacław; 1959; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
959. MIGASIŃSKI JACEK, Bolesław; 1946; 44 b; Uniwersytet Warszawski; prodziekan
960. MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN; Jan; ur 1965; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
961. MIKOŁAJCZYK JAN; Kazimierz; 1948; 17; Wojewoda Wielkopolski; radny
962. MIKUŁA BOGUSZ; Czesław; 1966; 44 b; Akademia Ekonomiczna w Katowicach; prodziekan
963. MILAK MIROSŁAW; Józef; 1961; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
964. MILEWSKI TADEUSZ; Stanisław; 1951; 47; OIRP warszawa; radca prawny
965. MILEWSKI LEONARG; Antoni; 1928; 17; ORA Warszawa; adwokat
966. MILLER MIROSŁAW; Antoni; 1953; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
967. MILKOWSKI STANISŁAW; Józef; 1955; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
968. MIODUSZEWSKI JERZY; Adam; 1947; 40; Podlaski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
969. MIREK MARIAN; Bronisław; 1945; 47; ORA Kraków; adwokat
970. MIRONIK JAN; Czesław; 1950; 47; OIRP Zielona Góra; radca prawny
971. MIROSŁAWSKA ELIZA; Henryk; 1953; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
972. MISIAK ANDRZEJ; Bolesław; 1953; 47; ORA Toruń; adwokat
973. MISIEK GRZEGORZ; Edward; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
974. MISIĄG WOJCIECH; Marian; 1951; 22; NIK; doradca prezesa NIK
975. MISIUK, ANDRZEJ, Anatol, 1958, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prodziekan
976. MISZCZYK, PAWEŁ, Stanisław, 1960, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
977. MIŚKIEWICZ , ROMAN, Henryk, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
978. MITRĘGA, STANISŁAW, Władysław, 1956, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
979. MIZERA, GRZEGORZ KRZYSZTOF, Marian, 1956, 47, OIRP Poznań, radca prawny
980. MŁYNARKIEWICZ, DARIUSZ, Zygmunt, 1959, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
981. MŁYNARSKI, JANUSZ, Stanisław , 1947, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
982. MOCEK, ADAM, Jacek, 1950, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni, radny
983. MOLĘGA, MIROSŁAW, Eugeniusz, 1958, 24 B, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant
984. MOŁDAWA, TADEUSZ, Jan, 1943, 44 b, Uniwersytet Warszawski, dziekan
985. MORAWIEC , KRYSTYNA, Stanisław, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
986. MORGA, MARIA, Edward, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
987. MOROZOWSKI, STANISLAW, Leszek, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
988. MOSAKOWSKI, WITOLD, Stanisław, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
989. MOŚCICKI, JACEK, Henryk, 1948, 41, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
990. MROCZYŃSKI, EDMUND, Henryk, 1953, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
991. MRÓWCZYŃSKI, RYSZARD, Antoni, 1933, 47, OIRP Łódź, radca prawny
992. MUCHA, KRZYSZTOF, Wacław, 1957, 24 b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
993. MUCHA, DAMIAN, Jan, 1964, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
994. MURANOWSKI, WŁODZIMIERZ, Teofil, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
995. MURAWSKI, STANISLAW, Tadeusz, 1944, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Wagańcu, radny
996. MURKOWSKA, ANNA, Franciszek, 1944, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor
997. MUSIELOK, JÓZEF, Franciszek, 1946, 44 c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu
998. MUSZYŃSKA, MAGDALENA, Zdzisław , 1957, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
999. MYSZKOWSKI, MICHAŁ, Alfons, 1937, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1000. NACZAS, WITOLD , Zygmunt, 1946, 47, ORA Toruń, adwokat
1001. NALBERT, KRZYSZTOF, Wacław, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1002. NAPORA, TOMASZ, Kazimierz, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
1003. NARKIEWICZ, ANDRZEJ, Kazimierz, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu spółki
1004. NASARZEWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1958, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1005. NAWACKI, LESŁAW, Kazimierz, 1948, 24 a, Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor
1006. NAWARA-KAMIŃSKA, ELŻBIETA, Jan , 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1007. NAWROCKI, LESŁAW STEFAN, Zdzisław, 1958, 35, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1008. NEHREBECKA-De LATOUR, IWONA, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1009. NEHYBA, WALDEMAR STEFAN, Michał, 1952, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
1010. NICZYPORUK, JAN, Jan, 1963, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1011. NIECKARZ, STANISŁAW , Jan, 1941, 4, Kancelaria Prezydenta RP, członek rady polityki pieniężnej
1012. NIEDBAŁA, PIOTR, Stanisław, 1961, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, wójt
1013. NIEMCZYK, KAZIMIERZ, Antoni, 1962, 44 b, Akademia Medyczna w Warszawie, prodziekan
1014. NIEMYJSKA, MAŁGORZATA, Zdzisław, 1970, 45, Mazowiecki Kurator Oświatowy, dyrektor szkoły
1015. NIENARTOWICZ, BOGDAN, Władysław, 1944, 44 c, Akademia Morska w Szczecinie, zastępca dyrektora instytutu
1016. NIESYTO, JANUSZ, Paweł, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1017. NIEWCZAS, JULIAN, Mieczysław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1018. NIESZCZOTA, TADEUSZ, Henryk, 1956, 37, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor
1019. NITECKA, ANNA, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Białystok, radca prawny
1020. NIZIOŁEK, WOJCIECH, Józef, 1948, 17, OIRP Warszawa, radca prawny
1021. NOWACKI, ANDRZEJ, Janusz, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
1022. NOWACKI, RADOSŁAW ZYGMUNT, Zbigniew, 1967, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1023. NOWACZYK, MIROSŁAW, Wacław, 1958, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, dyrektor
1024. NOWAK, FRANCISZEK, Franciszek, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1025. NOWAK, WOJCIECH, Józef, 1954, 44 b, Politechnika Świętokrzyska, dziekan
1026. NOWAK, PIOTR, Stanisław, 1968, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
1027. NOWAK, ZBIGNIEW, Czesław, 1950, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1028. NOWAK, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1963, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1029. NOWAK, BOGUSŁAW, Leszek, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1030. NOWAK, JÓZEF, Tadeusz, 1957, 47, ORP Warszawa, radca prawny
1031. NOWAK, ZBIGNIEW, Władysław, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1032. NOWAKOWSKA-SZANIAWSKA, EWA, Zdzisław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1033. NOWAKOWSKI, JERZY, Stefan, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1034. NOWAKOWSKI, BOGUSŁAW , Bogusław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1035. NOWICKI, WIESŁAW, Ludwik, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1036. NOWODWORSKI, ARKADIUSZ, Stanisław, 1962, 47, OIRP Toruń, radca prawny
1037. NOWOSADZKI, RYSZARD, Bronisław, 1944, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1038. NURCZYK, KAZIMIERZ, Franciszek, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
1039. NYKIEL, PAWEŁ, Kazimierz, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1040. OBIDOWSKI, ZBIGNIEW, Konstanty, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1041. OBŁUCKI, FRANCISZEK ANDRZEJ, Ryszard , 1951, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1042. OCHODEK, BOGUSŁAW, Teofil, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1043. OGÓREK, MARIAM, Czesław, 1950, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1044. OGRODOWICZ, ANDRZEJ, Mieczysław, 1955, 32, Rada Gminy w Pyrzycach, sekretarz
1045. OKOŃ, EDMUND, Józef, 1930, 47, OIRP Łódź, radca prawny
1046. OLBRYCHT, MAREK, Jerzy, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1047. OLCZAK, EUGENIUSZ, Władysław, 1946, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
1048. OLECHNOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1049. OLEJNICKI, IRENEUSZ, Władysław, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1050. OLEJNICZAK, ROMAN, Ireneusz, 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1051. OLEKSY, BOGUSŁAW, Wojciech, 1961, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1052. OLENDEREK, RYSZARD, Wacław, 1945, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
1053. OLĘCKI, ANDRZEJ, Waldemar, 1956, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1054. OLKOWICZ, KRZYSZTOF, Edmund, 1954, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1055. OLSZAŃSKI, WIESŁAW , Emil, 1950, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1056. OLSZEWNIK, ANTONI, Wacław, 1950, 47, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1057. OLSZEWSKA, TERESA, Stanisław, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radna
1058. OLSZEWSKI, MARIUSZ, Henryk, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1059. OLSZEWSKI, IRENEUSZ, Kazimierz, 1959, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1060. OLSZOWY , SŁAWOMIR, Bronisław, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1061. OLZAK , STANISLAW, Stanisław, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1062. OŁTUSZEWSKI, MIROSŁAW, Ksawery, 1948, 44 b, Narodowy Instytut Leków, kierownik
1063. OPALA, ZDZISŁAW, Teodor, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1064. OPUCHLIK, EWALD, Jerzy, 1943, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1065. ORAWIEC, JAN, Jan, 1946, 17, Wojewoda Świętokrzyski, członek zgromadzenia gmin
1066. ORDON, HALINA, Bolesław, 1924, 47, ORA Warszawa, adwokat
1067. ORŁOWSKI, ZBIGNIEW, Paweł, 1954, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
1068. ORŁOWSKI, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
1069. ORZECHOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1070. OSAJDA, ZBIGNIEW, Stefan, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
1071. OSIADACZ, BOŻENA , Roman, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1072. OSIEJ, CEZARY, Zygmunt, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
1073. OSTAFIL, STANISŁAW, Roman, 1936, 47, ORA Rzeszów, adwokat
1074. OSTROWSKA, EWA, Józef, 1953, 47, OIRP Poznań, radca prawny
1075. OSTROWSKI, WOJCIECH, Henryk, 1961, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1076. OSTROWSKI, LESZEK, Roman, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1077. OTKO, EWA, Tadeusz, 1964, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1078. OWCZAREK, BOGDAN, Józef, 1943, 44 c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu
1079. OWCZAREK, JAN, Stanisław, 1946, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1080. OŻGO, JERZY, Tadeusz, 1951, 24 a, Ministerstwo Sprawiedliwości, naczelnik
1081. PACEK, BOGUSŁAW, Jan, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1082. PACHNIEWSKA, ELŻBIETA, Leon, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1083. PACHOWICZ, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1084. PACHUTA, TADEUSZ, Franciszek, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1085. PACHUTA, RYSZARD, Jan, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1086. PAJĄK, ANDRZEJ, Michał, 1947, 24 a, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zastępca dyrektora
1087. PAJĘCKA, JOLANTA, Julian, 1956, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
1088. PAJÓREK, LESZEK, Jerzy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1089. PAKIESER, MARIUSZ, Tadeusz, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1090. PAKUŁA, ZDZISLAW, Józef, 1961, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, komendant
1091. PAŁCZYŃSKI, ZYGMUNT, Adam, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, burmistrz
1092. PAŁUBICKI, JANUSZ, Franciszek, 1939, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1093. PAMPUCH, ZYGMUNT, Aleksander, 1957, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1094. PANKOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1950, 22, NIK, kontroler NIK
1095. PAŃKO, JANUSZ, Marian, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1096. PAŃTA, WOJCIECH, Kazimierz, 1958, 24 a, Ministerstwo Infrastruktury, naczelnik
1097. PAPAJ, LESŁAW, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1098. PARDUS, JERZY, Stanisław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1099. PARYS, ANDRZEJ, Jerzy, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1100. PASTUSZAK, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1101. PAŚNIK, JERZY, Adolf, 1949, 47, ORA Warszawa, adwokat
1102. PATORSKI, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1946, 44 c, Politechnika Warszawska, dyrektor instytutu
1103. PATYCKI, SŁAWOMIR JANUSZ, Szczepan, 1959, 40, Wojewoda Wielkopolski, członek zarządu
1104. PAULUS, MARIAN, Antoni, 1932, 47, ORA Toruń, adwokat
1105. PAWELEC, RYSZARD, Antoni, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
1106. PAWLACZYK, MARIA, Henryk, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1107. PAWLAK, FRANCISZEK, Stanisław, 1938, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1108. PAWLAK, JERZY, Władysław, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1109. PAWLIK, TADEUSZ, Jerzy, 1953, 47, OIRP Opole, radca prawny
1110. PAWLONKA, WIESŁAW, Władysław, 1943, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1111. PAWŁOWSKI, ZENON, Franciszek, 1937, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1112. PAWŁOWSKI, ROBERT, Stanisław, 1942, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
1113. PAŹDZIORKO, EDWARD, Franciszek, 1955, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1114. PĄGOWSKI, ALBERT, Zdzisław, 1967, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
1115. PEPŁOŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1944, 44 b, Akademia Pomorska w Słupsku, dziekan
1116. PEPŁOWSKI, IRENEUSZ, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1117. PERON, ANDRZEJ, Stefan, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1118. PERZANOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1954, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1119. PEUKERT, JACEK, Stanisław, 1958, 17, ORA Kraków, radca prawny
1120. PĘKSA, MICHAŁ SŁAWOMIR, Adolf, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1121. PFONT, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1946, 44 c, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
1122. PIĄTKOWSKI, ZDZISŁAW, Jan, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1123. PIECHNA, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1124. PIECHOWIAK, ANDRZEJ, Florian, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1125. PIEGAT, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1947, 44 c, Politechnika Szczecińska, dyrektor instytutu
1126. PIENIĄŻEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1127. PIENIĄŻEK, ANTONI, Tadeusz, 1940, 44 b, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, dziekan
1128. PIENKOS, ELŻBIETA, Ryszard, 1955, 24 a, Urząd ds/ Cudzoziemców, zastępca dyrektora
1129. PIEŃKO, MAREK, Jan, 1963, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
1130. PIESZKO, MIROSŁAW, Stanisław, 1965, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1131. PIETRAS, JANUSZ, Władysław, 1954, 47.54, OIRP Zielona Góra, radca prawny, żołnierz zawodowy
1132. PIETRAS, ZBIGNIEW, Stanisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1133. PIETRASZ, DYMITR, Jan, 1952, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1134. PIETRASZEK, ZBIGNIEW, Józef, 1944, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1135. PIETROCZUK, WŁODZIMIERZ, Jan, 1947, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, starosta
1136. PIĘTKA, MARIUSZ, Arkadiusz, 1959, 24 b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant oddziału straży granicznej
1137. PIKAŁŁO, PIOTR, Janusz, 1966, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1138. PIKOR, JAN, Wojciech, 1939, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
1139. PIKULSKI, STANISŁAW, Stefan, 1945, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dziekan
1140. POILAS, ANDRZEJ, Stanisław, 1952, 47, OIRP Katowice, radca prawny
1141. PILCH, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1142. PILECKI , PIOTR, Henryk , 1947, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
1143. PIŁKA, TADEUSZ, Jan, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1144. PINDUR, EDWARD, Andrzej, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1145. PIOTROWICZ, JÓZEF , Józef, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1146. PIOTROWSKI, STANISŁAW, Andrzej, 1954, 24 a, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca dyrektora
1147. PIOTROWSKI, TADEUSZ, Jan, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, wójt
1148. PIOTROWSKI, JÓZEF, Jan, 1944, 47, ORA Gdańsk, adwokat
1149. PIÓROWSKI, JERZY, Stefan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1150. PISARSKI, KRZYSZTOF, Stefan, 1947, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1151. PISKORSKI, BOGDAN, Kazimierz, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
1152. PISULA, HENRYK, Wacław, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1153. PITOŃ, BOGDAN, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
1154. PIWOŃSKI, ZBIGNIEW, Zygmunt, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1155. PIZOŃ, TADEUSZ, Józef, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny
1156. PLEWA, WOJCIECH, Stanisław, 1964, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
1157. PLEWNIA, KRZYSZTOF, Marian , 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
1158. PLIS, ZBIGNIEW, Edward, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1159. POLCH, JERZY, Władysław, 1945, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
1160. PLUTA, LUDWIK, Józef, 1945, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
1161. PŁATEK, HENRYK, Władysław, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Opole, dyrektor szkoły
1162. PŁATKOWSKI, STANISŁAW WALDEMAR, Stanisław, 1957, 17, Gminna Komisja Wyborcza, radny
1163. PŁAWSKI, JAN, Józef, 1946, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
1164. PŁOSZAJSKI, PIOTR, Jerzy, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prorektor
1165. PŁUSA, PAWEŁ, Wacław, 1943, 44 c, Akademia im. Jana Długosza Częstochowa, zastępca dyrektora
1166. PODDĘBNIAK, TADEUSZ, Leon, 1952, 22, NIK, dyrektor
1167. PODGÓRECZNY, MARIAN, Józef, 1927, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1168. PODLASIŃSKI, CEZARY, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
1169. PODLECKI, ZBIGNIEW, Włodzimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1170. PODLEJSKI, DARIUSZ, Marian, 1966, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
1171. PODSTAWSKI, KRZYSZTOF, Adam , 1943, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
1172. PODULKA-WIERZBIŃSKI, MAREK, Rudolf, 1945, 47, OIRP Kielce, radca prawny
1173. POGODA, WACŁAW, Jan, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
1174. POGODA, MARIAN, Czesław, 1961, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
1175. POGORZELSKI, MAREK, Józef, 1961, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
1176. POLAK, ZOFIA, Władysław, 1954, 47, ORA Kraków, adwokat
1177. POLIKSZA, DARIUSZ, Wiktor , 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1178. POLKOWSKI, ANTONI, Zbigniew, 1953, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, wójt
1179. POŁOMSKI, JÓZEF, Józef, 1934, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
1180. POPCZYK, JACEK, Feliks, 1953, 44 b, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, kierownik
1181. POPŁAWSKI, DARIUSZ , Henryk , 1954, 44 b, Uniwersytet Warszawski, prodziekan
1182. PORDES, ADAM, Tadeusz, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1183. PORĘBSKI, KAZIMIERZ, Józef, 1955, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
1184. POSIEJ, GRAŻYNA, Józef, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1185. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stanisław, 1954, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
1186. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stefan, 1962, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
1187. POTOCKA, KATARZYNA, Czesław, 1947, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
1188. POTOCKI, RYSZARD, Antoni, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1189. POZNAŃSKI, JANUSZ, Franciszek, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
1190. PRAGŁOWSKI, JACEK, Wiesław, 1958, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
1191. PRĘDKOPOWICZ, JANUSZ, Antoni, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
1192. PROCKI, MAREK, Stanisław, 1960, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
1193. PROĆ-PADEREWSKA, RÓŻA, Antoni, 1943, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
1194. PROKOPOWICZ, BOGUMIŁ, Adolf, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
1195. PRUCHNIAK, ZBIGNIEW, Bolesław, 1954, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, dyrektor
1196. PRUSAK, FELIKS, Stanisław, 1939, 47, ORA Warszawa, adwokat
1197. PRUSAK, MIROSŁAW, Zdzisław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
1198. PRZANOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
1199. PRZĄDKO, ALFRED, Jan, 1933, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
1200. PRZYBYLIŃSKI, PIOTR, Franciszek, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
c.d.n