Program

amierzam w sposób jasny konsultować z wami kolejne punkt mojego programu wyborczego:

1. Opuszczenie struktur Unii Europejskiej po 2015 roku
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/05/29/czy-polska-musi-opuscic-struktury-eu-w-2015-roku-ankieta/

2. Całkowity zakaz hodowli, sprzedaży, importu żywności, zwierząt, ziarna modyfikowanego Genetycznie (GMO)
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/07/05/ankieta-czy-jestes-za-calkowitym-zakazem-gmo-w-polsce-po-roku-2015/

3. Likwidacja Sejmu i Senatu, powołanie 13 osobowego rządu kontraktowego odpowiedzialnego za kluczowe elementy zarządzania Państwem w imieniu Narodu.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/07/09/delegalizacja-immunitetu-sejmu-i-senatu-oraz-powolanie-rzadu-kontraktowego/

4. Likwidacja i delegalizacja banków prywatnych i instytucji finansowych, lichwy oraz całkowite oddłużenie Polskiego obywatela, przy jednoczesnym zniesieniu oprocentowania pożyczek.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/07/09/jestem-za-delegalizacja-lichwy-delegalizacja-bankow-prywatnych-zakazem-oprocentowania-pozyczek-oraz-za-oddluzeniem-polakow/

5. Całkowita delegalizacja tajnych stowarzyszeń ,oraz dożywotnim zakaz lustracyjny sprawowania kluczowych funkcji w państwie i administracji przez członków powyższych tajnych stowarzyszeń.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/07/10/jestem-za-calkowita-delegalizacja-tajnych-stowarzyszen-oraz-za-dozywotnim-zakazem-lustracyjnym-sprawowania-kluczowych-funkcji-w-panstwie-i-administracji-przez/

6. Delegalizacja parti politycznych i instytucji hierarchicznych, ponieważ każdy powinien odpowiadać personalnie za własne poczynania bez posługiwania się ideologią i kłamstwem chroniącym grupę przestępczą.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/07/10/delegalizacja-partii-politycznych-i-ugrupowan-hierarchicznych-na-rzecz-odpowiedzialnosci-personalnej/

7. Jestem za ponownym uznaniem syjonizmu za ruch faszystowski o zasięgu globalnym, który dąży do ludobójstwa.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/07/10/jestem-za-ponownym-uznaniem-syjonizmu-za-ruch-faszystowski/

8. Jestem za dobrowolnością szczepień ponosząc pełna odpowiedzialność za dobro dziecka i siebie samego.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/08/15/jestem-za-dobrowolnoscia-szczepien-ponoszac-pelna-odpowiedzialnosc-za-dobro-dziecka-i-siebie-samego/

9. Jestem za zakazem znakowania i numerowania oraz szpiegowania człowieka jako osoby wolnej duchowo.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/08/15/jestem-za-zakazem-znakowania-i-numerowania-oraz-szpiegowania-czlowieka-jako-osoby-wolnej-duchowo/

10. Jestem za całkowitą dobrowolnością składek ubezpieczeniowych i indywidualnie regulowanym wiekiem przejścia na emeryturę.
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/08/20/jestem-za-calkowita-dobrowolnoscia-skladek-ubezpieczeniowych/

11. Jestem przeciwnikiem wymuszonych sztucznych reparacji finansowo – własnościowych wobec syjonistycznego lobby podającego się za obywateli Izraela
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/08/20/jestem-przeciwnikiem-wymuszonych-sztucznych-reparacji-finansowo-wlasnosciowych-wobec-syjonistycznego-lobby/

12. Jestem za wysiedleniem syjonistów i obywateli Izraela (ich potomków, osób o fałszywych nazwiskach, agentów…) z terenu RP, bez prawa powrotu na ziemię Polskie, z powodu ciągłych prób wewnętrznego rozbioru Polski w ramach projektu Judeo Polonia, oraz prób pozbawienia Narodu Polskiego Suwerenności…
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/08/20/jestem-za-wysiedleniem-syjonistow-i-obywateli-izraela-z-terenu-rp/

13. Jestem za wystąpienie Polski ze struktur NATO, oraz za powołaniem Unii Anty Syjonistycznej z Białorusią, Palestyną i Islandią.
Celem Unii Anty Syjonistycznej będzie walka z wewnętrznymi systemami politycznymi pragnącymi pozbawić państwa suwerenności, z systemami: lichwiarskimi, bankowymi, z niehumanitarnymi systemami misji anty pokojowych przejmującymi państwa i bogactwa naturalne wolnych państw poprzez manipulacje i podstęp.
Celem drugorzędnym będzie demaskowanie bankierów, polityków … oraz osób wspierających lobby syjonistyczne na całym świecie.
Celem trzeciorzędnym będzie powołanie systemu informacyjnego wskazującego światu metody stosowane przez syjonistów w celu osiągnięcia swoich celów : podstęp, manipulacja, psychologia oraz nakaz autorytatywny, kontrola finansowa, sitwa…
ankieta: http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/08/23/jestem-za-wystapienie-polski-ze-struktur-nato-oraz-za-powolaniem-unii-anty-syjonistycznej-z-bialorusia-palestyna-i-islandia/

14. Edukacja – Polska 2015
Opisowy program zmian edukacyjnych w Polsce.
http://wojciechdydymski.wordpress.com/2012/05/29/edukacja-polska-2015/

Reklamy